Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 882039 UNDERSTANDING THE FACTORS THAT MAY AFFECT WOMEN MANAGERS’ ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS IN NORTH CYPRUS HOSPITALTY INDUSTRY Arzu Atan
Hale Ozgit
Fatoş SİLMAN
2 380398 THE CAUSES AND EFFECTS MODEL OF EMOTIONAL DIVORCE IN COUPLE RELATIONSHIPS (FOCUSING ON SPIRITUAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE) Maryam Safara
Motaharreh Alijanipour
3 456019 HALK KÜLTÜRÜNDE KADININ TÜRKÜ YAKICI KİMLİĞİ VE KADIN AĞZI TÜRKÜLERDE “ KOCAELİ ÖRNEĞİ” gülşen erdal
4 627112 A GENDERED DISCUSSION ON INTERNATIONAL MIGRATION: REASONS FOR MIGRATION RECONSIDERED deniz yetkin aker
5 134394 GENDER REPRESENTATIONS IN TURKISH CARTOONS Armoni Bayar
6 456450 WOMEN’S VISIBILITY: THE CASE OF KAYSERI ARCHAEOLOGY MUSEUM Asuman Gölgeli
Masreka Khan
7 945813 COMBINING TRANSECT WALK AND SPATIAL MAPPING METHODS FOR ETHNOGRAPHIC RESEARCH- A TOOLKIT TO UNDERSTAND GENDERED POWER RELATIONS Esther Miedema
Nashia Ajaz
Wardah Zakir
8 571458 TICARILEŞTIRILEN FEMINIZM: FEMINIST REKLAM UYGULAMALARINDA KADIN TEMSILI YA DA YENIDEN YAPILANDIRILAN KADIN SÖYLEMI Nihal Kocabay
9 316598 KAMUSAL- ÖZEL ALAN AYRIMI ÇERÇEVESINDE TELEVIZYON REKLAMLARINDA KADIN TEMSILININ GENEL ÖZELLIKLERININ ANALIZI kenan demirci
10 560531 GENDER, MIGRATION AND SECURITY: THE SEXUAL ASSAULT OF IRREGULAR MIGRANT WOMEN ENTERING THE EU Jasmin Lilian Diab
11 559281 GÜNÜMÜZ RUSYA’SINDA ATAERKI VE KADINLARIN AHVALI Emek Yıldırım
12 399022 CONSERVATIVE UNDERSTANDING IN EMPOWERMENT OF WOMEN: THE CASE OF FAITH BASED ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF SOCIAL ASSISTANCE IN TURKEY Sakine Arslan Köse
13 932429 CONSERVATIVE POWER’S “KINDER KÜCHE KIRCHE”: CONSTITUTION OF WOMANHOOD IN THE NEO-LIBERAL AND NEO-CONSERVATIVE ERA OF THE POWER Aslınur Bayal
14 558081 MILLIYETÇI EDEBIYATTA “İLK” EĞITIM VE KADIN: ANNE- ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN-ANNELER ürün şen sönmez
15 140230 WOMEN'S PUBLIC SPACES AND INEQUALITY OF URBAN SPACES Ozlem Aydogmus Ordem
16 285048 KUZEY KIBRIS’TA MESLEK LİSELERİ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN TUTUM DÜZEYLERİ Yeşim Üstün Aksoy
17 621361 REGULATION ON INCITEMENT TO VIOLENCE AND/OR DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN SPANISH LAW Beatriz Souto Galván
Beatriz Souto Galván
18 800897 WE AWARE OF THE POWER THAT FEMALE ENTREPRENEURS HAVE AS AN ECONOMIC AND LONG TERM SUSTAINABLE DRIVER, HOWEVER, WHY FEMALE ENTREPRENEURS BUSINESSES ARE NOT BEING SERVED BY INVESTORS? Patricia Martinez Montesinos
19 729756 WOMEN AND TRADE UNIONS. FROM THE INVISIBIBLE PARTICIPATION TO THE NEED OF LEADERSHIP. EVA BERMÚDEZ
Beltrán Roca
20 314578 BEYOND FEMINISM: DO WOMEN NEED SEPARATE PLATFORMS TO RAISE THEIR DEMANDS? Rosemary Dawood
21 199050 HERSTORIES. WOMEN IN THE HISTORY OF ARTISTIC ACADEMIC EDUCATION IN THE INTERWAR PERIOD. Kania Agnieszka
22 222744 TÜRK HAVACILIĞINDA GİRİŞİMCİLİĞİN YENİDEN TANIMLANMASI VE GİRİŞİMCİ HAVACI KADINLAR GÜLAÇTI ŞEN
Meysure Evren Çelik
23 118907 BİR KISIR DÖNGÜ OLARAK KADIN YOKSULLUĞU VE ENFORMEL SEKTÖR İLİŞKİSİ Emine Demet Ekinci Hamamcı
Kübra Anık
24 865471 FRAMING WOMEN'S RIGHTS DURING TURKEY'S POLITICAL TRANSFORMATION Seda Demiralp
25 342936 FEMINIST PEDAGOGY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING eser ordem
26 846136 AN UNJUSTIFIED LEAP OF NUSSBAUM'S REASONING M. Onur Arun
27 379144 MAJORİTÉ OPPRİMÉE FİLMİNDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLİ/ GENDER REPRESENTATION IN MAJORİTÉ OPPRİMÉE Özge Güven Akdoğan
28 299428 AN APPROACH TO ANALYZE THE WOMEN EMPLOYEE’S RIGHT UNDER BANGLADESHI AND INDIAN LABOR LAWS S.M. MAMUN - BIN ALAM
MD. Masud Rana
29 185297 THE THERAPEUTIC POWER OF THE FEMALE (MEDUSA) GAZE Gillian M E Alban
30 750007 AYKA’DAKI KADIN KARAKTERIN ÖZNELLIĞINE DAIR TEMSIL STRATEJISININ ANNEKE SMELIK’IN DÜŞÜNCELERI BAĞLAMINDA TARTIŞILMASI Berceste Gülçin Özdemir
31 868277 A COMPARATIVE ANLYSES OF GENDER INEQUALITIES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY Nuray Gökçek Karaca
32 377699 INVESTIGATION RELIABILITY AND VALIDITY OF THE ATTITUDE SCALE ON WOMEN’S LABOR FORCE PARTICIPATION VIA GRADED RESPONSE MODEL BASED ON ITEM RESPONSE THEORY Erol Karaca
33 274832 TOWARD THE SEARCH OF QUALITY INDICATORS IN THE TEACHING - LEARNING PROCESS IN FOURTH YEAR OF DENTISTRY Dachel Martínez Asanza
34 676185 NATIVE AMERICAN WOMEN WRITING: UTILIZING STORYTELLING AND TEACHING WELL-BEING Dilek Çalışkan
35 123375 PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS FEMALE PILOT CANDIDATES IN TURKEY Mehmet Yönt
Erol Karaca
Nuray Gökçek Karaca
36 110364 SURROGATE MODERHOOD IN SPAIN AND WOMEN'S RIGHTS Nieves Montesinos Sánchez
37 241715 KAMU HIZMETI YAYINCILIĞINDA DÖNÜŞEN PROGRAM FORMATLARI VE KADININ TEMSILINI SINIRLANDIRAN ANLATI BIÇIMLERI Süleyman İLASLAN
38 949434 KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINA KATILIMI VE İŞ HUKUKU’NDA AİLE DOSTU DÜZENLEMELER Siyami Alp Limoncuoğlu
39 137154 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN ALGILARI VE UYGULAMALARI: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEKLEMİ Fatoş SİLMAN
elif ünal bozcan
nihan koran
40 146758 PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİ KAPSAMINDA CİNSİYETSİZ PAZARLAMA gözde öymen
41 400330 WOMEN RIGHT TO INHERITANCE IN ISLAMIC LAW: FLAWS LIE IN THE HISTORICAL SOCIETY AND JUDICIAL SYSTEM OF PAKISTAN, NOT IN LAW ON THE SUBJECT (HISTORICAL PERSPECTIVE) Lutfullah Saqib
Qazi Attaullah
42 329459 CEBİMDEKİ YABANCI’DA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ Aslı EKİCİ
43 277199 FACIAL RECONSTRUCTION PROJECTS FOR WOMAN MUMMIES Mutlu ERBAY
44 828665 ORTAÇAĞ ANADOLU’SUNDA KADIN OLMAK ‘SELÇUKI HATUN’ Ayşegül Bekmez
45 304242 ALONE WOMEN: THE CASE OF DIVORCED TURKISH MIGRANT WOMEN IN GERMANY Kübra Altınok
46 865179 KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLARI: MALATYA İLINDE BIR ARAŞTIRMA BELKIS ÖNEL
ÖZLEM YAŞAR UĞURLU
47 306738 DOĞUM ÖNCESI VE DOĞUM SONRASI BEBEK BAKIMINA İLIŞKIN İNANÇLAR KADININ ÖZNEL İYI OLUŞUNU ETKILER MI? Şerife Özbiler
Meryem Taner
Fatoş SİLMAN
48 706433 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KADIN MİMARLARIN YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mevlüde Aydın
Yasemin Erbil
49 671379 FEMALE ENTREPRENEURS ARE UNSERVED BY INVESTORS Patricia Martinez Montesinos
Bert Wolfs
50 678015 FACIAL RECONSTRUCTION PROJECTS FOR WOMAN MUMMIES Mutlu ERBAY
51 588451 TÜRKİYE’NİN KADIN MÜZECİLERİ FEMALE MUSEOLOGIST IN TURKEY Fethiye Erbay
52 729676 4 KADIN ARKEOLOGUMUZDAN ÖNCÜ ATILIMLAR PIONEERING BREAKTHROUGHS FROM OUR 4 FEMALE ARCHEOLOGISTS Nuri Özer ERBAY
53 326866 İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARINDA MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARINA İLİŞKİN BAYAN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ seda Çakmak
fatma köprülü
Arhun Ersoy
54 999125 GENDER EQUALITY AND EDUCATION duru şahyar akdemir
55 741765 MEDRESE BÜNYESINDE TASARLANAN TÜRBE MIMARISINDEN İKI KADIN TÜRBESI ÖRNEĞI: ÜMMÜHAN HATUN VE AYNI ANA TÜRBESI Gülsün EBİRİ
56 300885 OKUL ÖNCESI DÖNEMDE ÇOCUĞUN SOSYAL DUYGUSAL GELIŞIMINDE ANNENIN ROLÜ Kezban Özgem
57 937733 WOMEN ARCHITECTS IN THE SHADOW OF MEN: IS ARCHITECTURE A GENDER-BIASED PROFESSION THAT MAKES WOMEN ARCHITECTS “THE OTHER”? Eda Bozkurt
58 361623 THE PLACE OF IRANIAN RELIGIOUS WOMEN IN RELIGIOUS SPACE: GENDER SEGREGATION IN MUZAFFARIYEH TIMCHEH,TABRIZ GRAND BAZAAR HELYANEH ABOUTALEBI TABRIZI
59 117229 TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ DURUMU: KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI İSTİHDAM POLİTİKALARI SEDA TEKELİ
60 443220 SOSYAL AĞLARIN TOPLUMSAL CINSIYET ALGISININ ŞEKILLENMESINDE ARACI ROLÜ Nazire Burçin Hamutoğlu
Gözde SEZEN-GÜLTEKİN
61 239619 KADIN AKADEMISYENLERIN KARIYER YAŞANTILARININ ELE ALINMASI: BIREYSEL, TOPLUMSAL VE MESLEKI ANALIZ Gözde SEZEN-GÜLTEKİN
Nazire Burçin Hamutoğlu
62 997066 KADINLARIN İNOVASYON VE TEKNOLOJI İLE SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMAYA KATKILARI İsmail Bircan
63 586265 SUSAN VE YOK EDILEN KADIN: DÖRT ŞARKININ İNCELENMESI Dilem Öke
Cemaliye DİREKTÖR
64 189244 WOMAN IN DIGITAL AGE Pınar Ozdemir