Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 882039 UNDERSTANDING THE FACTORS THAT MAY AFFECT WOMEN MANAGERS’ ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS IN NORTH CYPRUS HOSPITALTY INDUSTRY Arzu Atan
Hale Ozgit
Fatoş SİLMAN
2 380398 THE CAUSES AND EFFECTS MODEL OF EMOTIONAL DIVORCE IN COUPLE RELATIONSHIPS (FOCUSING ON SPIRITUAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE) Maryam Safara
Motaharreh Alijanipour
3 456019 HALK KÜLTÜRÜNDE KADININ TÜRKÜ YAKICI KİMLİĞİ VE KADIN AĞZI TÜRKÜLERDE “ KOCAELİ ÖRNEĞİ” gülşen erdal
4 627112 A GENDERED DISCUSSION ON INTERNATIONAL MIGRATION: REASONS FOR MIGRATION RECONSIDERED deniz yetkin aker
5 134394 GENDER REPRESENTATIONS IN TURKISH CARTOONS Armoni Bayar
6 456450 WOMEN’S VISIBILITY: THE CASE OF KAYSERI ARCHAEOLOGY MUSEUM Asuman Gölgeli
Masreka Khan
7 945813 COMBINING TRANSECT WALK AND SPATIAL MAPPING METHODS FOR ETHNOGRAPHIC RESEARCH- A TOOLKIT TO UNDERSTAND GENDERED POWER RELATIONS Esther Miedema
Nashia Ajaz
Wardah Zakir
8 571458 TICARILEŞTIRILEN FEMINIZM: FEMINIST REKLAM UYGULAMALARINDA KADIN TEMSILI YA DA YENIDEN YAPILANDIRILAN KADIN SÖYLEMI Nihal Kocabay
9 316598 KAMUSAL- ÖZEL ALAN AYRIMI ÇERÇEVESINDE TELEVIZYON REKLAMLARINDA KADIN TEMSILININ GENEL ÖZELLIKLERININ ANALIZI kenan demirci
10 560531 GENDER, MIGRATION AND SECURITY: THE SEXUAL ASSAULT OF IRREGULAR MIGRANT WOMEN ENTERING THE EU Jasmin Lilian Diab
11 399022 CONSERVATIVE UNDERSTANDING IN EMPOWERMENT OF WOMEN: THE CASE OF FAITH BASED ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF SOCIAL ASSISTANCE IN TURKEY Sakine Arslan Köse
12 932429 CONSERVATIVE POWER’S “KINDER KÜCHE KIRCHE”: CONSTITUTION OF WOMANHOOD IN THE NEO-LIBERAL AND NEO-CONSERVATIVE ERA OF THE POWER Aslınur Bayal
13 558081 MILLIYETÇI EDEBIYATTA “İLK” EĞITIM VE KADIN: ANNE- ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN-ANNELER ürün şen sönmez
14 140230 WOMEN'S PUBLIC SPACES AND INEQUALITY OF URBAN SPACES Ozlem Aydogmus Ordem
15 285048 KUZEY KIBRIS’TA MESLEK LİSELERİ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN TUTUM DÜZEYLERİ Yeşim Üstün Aksoy
16 621361 REGULATION ON INCITEMENT TO VIOLENCE AND/OR DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN SPANISH LAW Beatriz Souto Galván
Beatriz Souto Galván
17 800897 WE AWARE OF THE POWER THAT FEMALE ENTREPRENEURS HAVE AS AN ECONOMIC AND LONG TERM SUSTAINABLE DRIVER, HOWEVER, WHY FEMALE ENTREPRENEURS BUSINESSES ARE NOT BEING SERVED BY INVESTORS? Patricia Martinez Montesinos
18 729756 WOMEN AND TRADE UNIONS. FROM THE INVISIBIBLE PARTICIPATION TO THE NEED OF LEADERSHIP. EVA BERMÚDEZ
Beltrán Roca
19 314578 BEYOND FEMINISM: DO WOMEN NEED SEPARATE PLATFORMS TO RAISE THEIR DEMANDS? Rosemary Dawood
20 199050 HERSTORIES. WOMEN IN THE HISTORY OF ARTISTIC ACADEMIC EDUCATION IN THE INTERWAR PERIOD. Kania Agnieszka
21 222744 TÜRK HAVACILIĞINDA GİRİŞİMCİLİĞİN YENİDEN TANIMLANMASI VE GİRİŞİMCİ HAVACI KADINLAR GÜLAÇTI ŞEN
Meysure Evren Çelik
22 118907 BİR KISIR DÖNGÜ OLARAK KADIN YOKSULLUĞU VE ENFORMEL SEKTÖR İLİŞKİSİ Emine Demet Ekinci Hamamcı
Kübra Anık
23 342936 FEMINIST PEDAGOGY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING eser ordem
24 846136 AN UNJUSTIFIED LEAP OF NUSSBAUM'S REASONING M. Onur Arun
25 379144 MAJORİTÉ OPPRİMÉE FİLMİNDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLİ/ GENDER REPRESENTATION IN MAJORİTÉ OPPRİMÉE Özge Güven Akdoğan
26 299428 AN APPROACH TO ANALYZE THE WOMEN EMPLOYEE’S RIGHT UNDER BANGLADESHI AND INDIAN LABOR LAWS S.M. MAMUN - BIN ALAM
MD. Masud Rana
27 185297 THE THERAPEUTIC POWER OF THE FEMALE (MEDUSA) GAZE Gillian M E Alban
28 750007 AYKA’DAKI KADIN KARAKTERIN ÖZNELLIĞINE DAIR TEMSIL STRATEJISININ ANNEKE SMELIK’IN DÜŞÜNCELERI BAĞLAMINDA TARTIŞILMASI Berceste Gülçin Özdemir
29 868277 A COMPARATIVE ANLYSES OF GENDER INEQUALITIES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY Nuray Gökçek Karaca
30 377699 INVESTIGATION RELIABILITY AND VALIDITY OF THE ATTITUDE SCALE ON WOMEN’S LABOR FORCE PARTICIPATION VIA GRADED RESPONSE MODEL BASED ON ITEM RESPONSE THEORY Erol Karaca
31 274832 TOWARD THE SEARCH OF QUALITY INDICATORS IN THE TEACHING - LEARNING PROCESS IN FOURTH YEAR OF DENTISTRY Dachel Martínez Asanza
32 676185 NATIVE AMERICAN WOMEN WRITING: UTILIZING STORYTELLING AND TEACHING WELL-BEING Dilek Çalışkan
33 123375 PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS FEMALE PILOT CANDIDATES IN TURKEY Mehmet Yönt
Erol Karaca
Nuray Gökçek Karaca
34 110364 SURROGATE MODERHOOD IN SPAIN AND WOMEN'S RIGHTS Nieves Montesinos Sánchez
35 241715 KAMU HIZMETI YAYINCILIĞINDA DÖNÜŞEN PROGRAM FORMATLARI VE KADININ TEMSILINI SINIRLANDIRAN ANLATI BIÇIMLERI Süleyman İLASLAN
36 949434 KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINA KATILIMI VE İŞ HUKUKU’NDA AİLE DOSTU DÜZENLEMELER Siyami Alp Limoncuoğlu
37 137154 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN ALGILARI VE UYGULAMALARI: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEKLEMİ Fatoş SİLMAN
elif ünal bozcan
nihan koran
38 146758 PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİ KAPSAMINDA CİNSİYETSİZ PAZARLAMA gözde öymen
39 400330 WOMEN RIGHT TO INHERITANCE IN ISLAMIC LAW: FLAWS LIE IN THE HISTORICAL SOCIETY AND JUDICIAL SYSTEM OF PAKISTAN, NOT IN LAW ON THE SUBJECT (HISTORICAL PERSPECTIVE) Lutfullah Saqib
Qazi Attaullah
40 329459 CEBİMDEKİ YABANCI’DA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ Aslı EKİCİ
41 277199 FACIAL RECONSTRUCTION PROJECTS FOR WOMAN MUMMIES Mutlu ERBAY
42 828665 ORTAÇAĞ ANADOLU’SUNDA KADIN OLMAK ‘SELÇUKI HATUN’ Ayşegül Bekmez
43 304242 ALONE WOMEN: THE CASE OF DIVORCED TURKISH MIGRANT WOMEN IN GERMANY Kübra Altınok
44 865179 KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLARI: MALATYA İLINDE BIR ARAŞTIRMA BELKIS ÖNEL
ÖZLEM YAŞAR UĞURLU
45 306738 DOĞUM ÖNCESI VE DOĞUM SONRASI BEBEK BAKIMINA İLIŞKIN İNANÇLAR KADININ ÖZNEL İYI OLUŞUNU ETKILER MI? Şerife Özbiler
Meryem Taner
Fatoş SİLMAN
46 706433 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KADIN MİMARLARIN YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mevlüde Aydın
Yasemin Erbil
47 671379 FEMALE ENTREPRENEURS ARE UNSERVED BY INVESTORS Patricia Martinez Montesinos
Bert Wolfs
48 588451 TÜRKİYE’NİN KADIN MÜZECİLERİ FEMALE MUSEOLOGIST IN TURKEY Fethiye Erbay
49 729676 4 KADIN ARKEOLOGUMUZDAN ÖNCÜ ATILIMLAR PIONEERING BREAKTHROUGHS FROM OUR 4 FEMALE ARCHEOLOGISTS Nuri Özer ERBAY
50 326866 İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARINDA MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARINA İLİŞKİN BAYAN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ seda Çakmak
fatma köprülü
Arhun Ersoy
51 999125 GENDER EQUALITY AND EDUCATION duru şahyar akdemir
52 741765 MEDRESE BÜNYESINDE TASARLANAN TÜRBE MIMARISINDEN İKI KADIN TÜRBESI ÖRNEĞI: ÜMMÜHAN HATUN VE AYNI ANA TÜRBESI Gülsün EBİRİ
53 300885 OKUL ÖNCESI DÖNEMDE ÇOCUĞUN SOSYAL DUYGUSAL GELIŞIMINDE ANNENIN ROLÜ Kezban Özgem
54 937733 WOMEN ARCHITECTS IN THE SHADOW OF MEN: IS ARCHITECTURE A GENDER-BIASED PROFESSION THAT MAKES WOMEN ARCHITECTS “THE OTHER”? Eda Bozkurt
55 361623 THE PLACE OF IRANIAN RELIGIOUS WOMEN IN RELIGIOUS SPACE: GENDER SEGREGATION IN MUZAFFARIYEH TIMCHEH,TABRIZ GRAND BAZAAR HELYANEH ABOUTALEBI TABRIZI
56 117229 TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ DURUMU: KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI İSTİHDAM POLİTİKALARI SEDA TEKELİ
57 443220 SOSYAL AĞLARIN TOPLUMSAL CINSIYET ALGISININ ŞEKILLENMESINDE ARACI ROLÜ Nazire Burçin Hamutoğlu
Gözde SEZEN-GÜLTEKİN
58 239619 KADIN AKADEMISYENLERIN KARIYER YAŞANTILARININ ELE ALINMASI: BIREYSEL, TOPLUMSAL VE MESLEKI ANALIZ Gözde SEZEN-GÜLTEKİN
Nazire Burçin Hamutoğlu
59 997066 KADINLARIN İNOVASYON VE TEKNOLOJI İLE SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMAYA KATKILARI İsmail Bircan
60 586265 SUSAN VE YOK EDILEN KADIN: DÖRT ŞARKININ İNCELENMESI Dilem Öke
Cemaliye DİREKTÖR
61 189244 WOMAN IN DIGITAL AGE Pınar Ozdemir
62 921996 SİNEMA ARAŞTIRMALARINDAKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLİ:KAVRAMSAL YÖNELİMLER Pelin Erdal Aytekin
63 899939 OKUL ÖNCESI EĞITIM KURUMLARINDA YABANCI DIL ÖĞRETIMINE İLIŞKIN BAYAN YÖNETICI GÖRÜŞLERI fatma köprülü
behcet öznacar
Gamze Peler Şahoğlu
64 867506 FEMALE CONFINEMENT THROUGH TWO SENSE OF HÜZÜN Jessica Eylem
65 712182 URGENCY OF THE LAW ON GENDER EQUALITY AND EQUITY IN INDONESIA: THE CASE CRIMINAL ACT OF WOMEN TRAFFICKING IN THE PAPUA Rusdi Jusuf Abbas
66 518972 ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN DEMOKRATIK TUTUMLARININ ANNE GÖRÜŞLERINE GÖRE DEĞERLENDIRILMESI Serhat Arslan
Bahar Savas
67 127777 EĞITIM ÖRGÜTLERINDE YÖNETICI KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: NITEL BIR ÇALIŞMA Serhat Arslan
Burku Özdemir
68 821939 ARISTOTLE’S ACCOUNT OF JUSTICE AND DISCRIMINATION AGAINST WOMEN Nesrin AKINCI ÇÖTOK
Ender Büyüközkara
69 716584 TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ GÖÇMEN KADINLARIN SORUNLARI/PROBLEMS OF IMMIGRANT SYRIAN WOMEN IN TURKEY Asena Boztaş
Dilşad Türkmenoğlu Köse
70 264874 ERKEN CUMHURIYET DÖNEMI KADIN AYDIN PROFILI: NEZIHE MUHITTIN ÖRNEĞI/ EARLY REPUBLICAN WOMEN'S INTELLECTUAL PROFILE: THE CASE OF NEZIHE MUHITTIN Asena Boztaş
Dilşad Türkmenoğlu Köse
71 665754 ÜNDÜZ KUŞAĞI KADIN PROGRAMLARININ KADIN ERKEK İLİŞKİSİ VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ Hakan ALP
72 766291 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSUNA BAŞVURAN EŞ ŞİDDETİ MAĞDURU KADINLARIN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ AYNUR UYSAL TORAMAN
NİLÜFER YILDIRIM
73 286644 KISIRLIK TEDAVİSİ GÖREN KADINLARIN CİNSEL YAŞAM KALİTESİNDE, DUYGUSAL İSTİSMARIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ Pegah Bahtiari
Engin EKER
74 594435 WOMAN CONDITION IN PAKISTAN Rana Muhammad Sikander Rana
75 617144 İLKÖĞRETİM KADIN YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ROLLERİNE İLİŞKİN KADIN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ Aşkın DOYGUNEL
76 640963 “İZLERİMİZİN İZİNDE” TOPLUMLARARASI KADIN DİYALOĞU Süreyya OSKAY
Hale Güloğlu
77 532040 HEDONIK TÜKETIM VE KADIN “SOSYAL MEDYA EKSENINDE KAVRAMSAL BIR ÇALIŞMA " Seda GÖKDEMİR EKİCİ
Nesrin AKINCI ÇÖTOK
Selcen VODİNALI
78 472615 TÜRK İŞ HUKUKUNDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI ipek okyar
ipek demir göksu
79 132314 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KADINLARIN ÖZGÜNLÜKLERİ İLE SOSYAL İSTENİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Kübra Turan
Esra Dilmen
80 142920 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLMAYI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN TÜRKİYE ÖZELİNDE İNCELENMESİ Gülay Selvi Hanişoğlu
Özlem Arzu Azer
Fidan Arutan
81 955695 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (SAKARYA İLI ÖRNEĞI) Nesrin AKINCI ÇÖTOK
gülcan şen
82 639692 SELF-PRESENTATION OF WOMEN ON SOCIAL MEDIA IŞIL TOMBUL
83 550292 RECONSIDERING KEY CONCEPTS OF INTERNATIONAL RELATIONS (IR) THROUGH FEMINIST IR THEORY : HOW FEMINIST TEXTS DESCRIBE AND EXPLAIN CONTEMPORARY IR? Merve ÖZDEMİRKIRAN EMBEL
84 552252 THE INVENTION OF GENDERLESS SUBJECT IN THE EARLY COMMUNICATION STUDIES AND FRANKFURT SCHOOL’S CRITICISM OF “TRADITIONAL THEORY”: RE-DISCOVERY OF THE FEMALE SUBJECT IN COMMUNICATION STUDIES Güven Özdoyran
85 855763 MATEMATİK BAŞARISI CİNSİYETE GÖRE FARKLILAŞMAKTA MIDIR? GÜLŞAH BATDAL KARADUMAN
86 686811 KADININ TOPLUMSAL DAVRANIŞ KALIPLARI, DILIN YAPISI VE GELENEKLER ÜZERINDEN DEĞERLENDIRILMESI betül sümeyye kayıcı
87 540440 CARTOON ANIMATION, THE EFFICIENCY EDUCATIONAL MEDIA FOR TEACHING ACHIEVEMENT Pathawit Chongsermsirisakul
Siripen Iamurai
88 121067 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI OLAN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Bilal Bedir
Hatice Aybegüm Lelik
İlhan Tekin
Kerim Karabacak
89 187640 Fİ DİZİSİDE YER ALAN URUN YERLEŞTİRMEYE YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARININ BELİRLENMESİ Berna YILMAZ
Kadriye UZUN
90 968614 G. HOFSTEDE BAKIŞ AÇISIYLA KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: İSVEÇ ÖRNEĞİ Esra KOÇ
91 184989 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLMAYI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN TÜRKİYE ÖZELİNDE İNCELENMESİ Gülay Selvi Hanişoğlu
Özlem Arzu Azer
Fidan Arutan
92 391526 THE DYNAMIC POWER OF THE MEDUSA GAZE THROUGH THE PINEAL GLAND OR THIRD EYE