Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 810433 TÜRKIYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERINE BAĞLI ÖLÜM EĞILIMLERI Nurhan DOĞAN
İsmet DOĞAN
2 982037 ÜNİVERSİTELERDEKİ KADIN YÖNETİCİLERİN EĞİTİMDE ÇOK DİLLİLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ FIGEN YAMAN LESINGER
Gamze Peler Şahoğlu