Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
843705 THE ROLE OF WOMAN TO CREATE RECYCLED AND SUSTAINABLE OMANI JEWELLERY
978200 THE PALESTINIAN FEMINIST PRESENCE ON SOCIAL MEDIA : FILASTINIYAT FACEBOOK PAGE AS A MODEL
428072 STORYTELLERS AS LIVING MEMORY TRANSLATORS: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF NARRATIVES OF FEMALE MUJAHIDEEN HAVVA
724960 “EV HANIMLARININ DIJITAL OKURYAZARLIK YETERLILIĞI
518440 DEZENFORMASYON VE MİSENFORMASYON EKSENİNDE KADIN VE ERKEKLERDE TIK TUZAĞI KULLANIMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
140785 MESLEK YAŞAMINDA CAM TAVAN SENDROMUNUN İNCELENMESİ: KARİYER SAHİBİ BİREYLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
793371 TAŞ KESILEN KADINLAR: GELIN KAYA EFSANELERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME
687075 EMPOWERING WOMEN PERSPECTIVES ON GRAPHIC DESIGN IN PAKISTAN FROM 2000 TO 2020
679917 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA CINSIYETÇI İÇERIK FARKINDALIĞI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME
841372 INVESTIGATING THE INFLUENCE OF STEM EDUCATION ON WOMEN'S CAREER ADVANCEMENT IN THE 21ST CENTURY
482268 KEMALİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASI GAZENNE DOKUMA KUMAŞIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA TASARIMI
813432 SANAL DÜNYADA HAYAT BULAN KADIN GİYİM KOLEKSİYONU
921091 2010-2024 YILLARI ARASINDA TÜRK SİNEMASINDA KADIN KONULU FİLMLERE DAİR BİR İNCELEME
740767 TÜRK HALK DANSLARINDA ERIL ŞIDDET
128069 KADININ GÜNDELİK HAYATI VE KENT MERKEZİNDEKİ ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ERZURUM ÖRNEĞİ
260523 AN INQUİRY İNTO THE CHARACTERİSTİCS OF PARKS EQUALLY UTİLİZED BY WOMEN AND MEN: THE EXAMPLE OF TRABZON FAROZ-GANİTA COASTAL PARK
878160 FEMINIST EDEBIYATIN ANNE-KIZ SÖYLEMI
486220 TİPOGRAFİNİN BASILI VE DİJİTAL TASARIMDAKİ ÖNEMİ VE KULLANIMI
205357 GÖÇ VE TOPLUMSAL CİNSİYET ODAKLI SAHA ARAŞTIRMALARINDA KESİŞİMSELLİK YAKLAŞIMI
183343 KAMUSAL YAŞAMDA KADININ GÖRÜNÜRLÜĞÜNE YENİYOL GAZETESİ’NDEN BAKMAK
181255 DISORIENTED FEMININITY: EXPLORING GENDER STRUGGLES IN SHAKESPEARE'S ANTONY AND CLEOPATRA AND THE MERCHANT OF VENICE