IWSC 2018 CONFERENCE PROGRAMME
Date Time Event
08.03.2018 09:00 - 16:00 Registration / Kayıt
Place / Yer: Istanbul University Congress & Cultural Center / İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
08.03.2018 10:00 - 11:15 Opening Remarks / Açılış Konuşmaları
Place / Yer: Istanbul University Congress & Cultural Center / İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
  • Prof Dr Muzaffer Elmas   -Principle/Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Rektörü
  • Prof Dr Mahmut Ak          -Principle/ıstanbul University / İstanbul Üniversitesi Rektörü
  • Ahmet Baha Öğütken       -Deputy Minister of Turkish Health Ministry  / TC Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı (in case of attendance / teşrifleri halinde)
  • Dr. Fatma Betül Sayan Kaya- Turkish Minister  of Family and Social Policies / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı (in case of attendance / teşrifleri halinde)
08.03.2018 11:15 - 12:30 Açılış Paneli (Sayın Ahmet Baha Öğütken'in katkılarıyla)
Place / Yer: Istanbul University Congress & Cultural Center / İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Hall A / Salon A
MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO HOT TOPICS IN 2018 / GÜNCEL KONULARA MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ
Moderator:        Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
                           İstanbul  Provincial Health Director / İstanbul İl Sağlık Müdürü
Panelists / Konuşmacılar:
1) Strategies to Enhalt The Mother Deaths in Turkey / Türkiye’de Anne   Ölümleri ve Engellemeye Yönelik Stratejiler 
    Dr. Yurdum Karabacak
    Public Health Agency of Turkey-Department of Women’s Health / T.C Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  Kadın Sağlığı Daire Başkanlığı

2) Ending Violence Against Women-From The Perspective of The Ministry of Women and Social Policies / Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Politikaları Daire Başkanı
    Mustafa Çadır

3) Ending Violence Against Women-From The Perspective of The Ministry of Justice / Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele-Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
    Muhittin Özdemir

4) Number One Killer in Women? / Kadınlarda Bir Numaralı Ölüm Sebebi?
     Prof. Dr. Nurgül Keser -Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkez Müdürü
08.03.2018 12:30 - 13:30 Lunch Break / Öğle Arası
08.03.2018 13:00 - 14:30 Place / Yer: Istanbul University Rectorate Building Blue Hall / İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon
WE ARE ALL THE SAME IN BUSINESS LIFE / İŞ’ TE HEPİMİZ BİRİZ
Moderators:
Monik İpekel

Panelists / Konuşmacılar:
1) Prof. Dr. Ergun Yolcu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

2) Ayşe Burcu Kaya – Tasarımcı-Ayşe Burcu Kaya Markası Kurucusu

3) Melis Özer – Mpr Studio Ajans Sahibi-Halkla İlişkiler Uzmanı

4) Ayten Danışman - Mağazalar Direktörü-Yönetici

5) Özlem Yılmaz Küçük-Gazeteci-Oleadiamond Marka Kurucusu

 6) Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu - Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü –İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi 
08.03.2018 13:45 - 14:45 Place / Yer: Istanbul University Congress & Cultural Center / İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Hall A / Salon A
WE TOO:  WOMEN LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION / YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİ: BİZDE VARIZ

Moderator:
 Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu Founding Principle of Düzce University / Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü
                        Time to take action
Panelists / Konuşmacılar:
1) Which women  will become  a leader? / Hangi kadınlar lider olur?
     Prof. Dr. Acar Baltaş Psychologist / Psikolog Yazar
 
2) Personality traits and leadership characteristics  of female academicians / Kadın akademisyenlerin kişilik ve liderlik özellikleri
     Assoc. Prof. Dr. Meral Elçi GebzeTechnical University / Gebze Teknik Üniversitesi

3) Mentoring: Women supporting women / Mentorluk: Kadının kadına desteği
    Assoc.Prof. Dr .Ayla Keçeci Düzce University / Düzce Üniversitesi

4) Dare! Work hard! Support! / Cesaret et! Çalış! Destekle! 
     Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Principle of Düzce University / Düzce Üniversitesi Rektörü
08.03.2018 13:45 - 14:45
Halls Papers / Author(s)
08.03.2018
13:45 - 14:45


Hall B / Salon B

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Sevil SAHIN

Oral Presentation
CONTEMPORARY WOMEN CRONISTAS OF BRAZIL: 2010-2015
Author(s): Dario BORIM
Language: English
BODY POLITICS OF WOMEN IN SPORT: UNDERSTANDING THE 'DEVIANT BODIES' OF ATHLETIC WOMEN
Author(s): Aiswarya AANAND
Language: English
4. KUVVET MEDYADA KADIN İSTİHDAMI VE ETKİLERİ (SAKARYA YEREL BASINI ÖRNEĞİ)
Author(s): Zuhal EROL
Language: English
AN ANALYSIS OF THE STUDIES CONDUCTED ON GROUNDS FOR DIVORCE IN TURKEY DURING 2000-2018: A SYSTEMATIC REVIEW
Author(s): Sena KAPLAN, Halime ABAY, Esra BÜKECIK, Sevil SAHIN, Ayten ARIÖZ, Aysun BAY KARABULUT
Language: English
08.03.2018
13:45 - 14:45


Hall C / Salon C

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Nesrin AKINCI ÇÖTOK

Oral Presentation
GENDER INEQUALITY IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) USAGE IN NIGERIA: ISSUES, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Author(s): Augustine Nduka ENEANYA
Language: English
KIZ ÖĞRENCİLERİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA KONUSUNDAKİ BİLGİ TUTUMLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ
Author(s): Pınar KOÇKANAT, Mine BEKAR
Language: English
A COMPARISON OF SEPARATION ANXIETY AND RELATED SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS IN MARRIED AND SINGLE WOMEN
Author(s): Barış ÖNEN ÜNSALVER, özlem USTA
Language: English
AN OVERVIEW OF STRATEGIES FOR A SUCCESSFUL DIVERSITY MANAGEMENT IN MARITIME
Author(s): Pınar OZDEMIR, Taner ALBAYRAK
Language: English
08.03.2018 14:45 - 15:00 Coffee Break / Kahve Arası
08.03.2018 15:00 - 16:00 Place / Yer: Istanbul University Congress & Cultural Center / İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Hall A / Salon A
CHALLENGES IN BEING A WOMAN ACADEMICIAN / KADIN AKADEMİSYEN OLMANIN GÜÇLÜKLERİ
Moderator: Prof. Dr. Hülya Çalışkan, İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı

Panelists / Konuşmacılar:
1) Trying to climbe the stairs in academia  with high heels / Yüksek ökçelerle akademi merdivenlerinde
    Prof. Dr. Buket Akkoyunlu (Çankaya University / Çankaya Üniversitesi)
    
2) Women in academi:Have they broken the glass ceiling? / Akademide kadın: Cam tavan kırıldımı?
    Prof. Dr. Fatoş Silman (International Cyprus University / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)
 
08.03.2018 15:00 - 16:00
Halls Papers / Author(s)
08.03.2018
15:00 - 16:00


Hall B / Salon B

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Irfan ŞİMŞEK

Oral Presentation
KADINLARIN KARİYER YÖNETİMİNDE HASSAS TABAN TEORİSİ: BİR ARAŞTIRMA
Author(s): Orhan KÜÇÜK, Nurten KÜÇÜK, Serkan DILEK, Güneş HAN HACISALİHOĞLU
Language: Turkish
TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETİNİN ULUSLARARASILAŞMASI: İMKÂNLAR VE SINIRLILIKLAR
Author(s): çağlar ÖZBEK, Pinar YÜRÜR
Language: Turkish
FEMİNİST ÇÖZÜMLEME BAĞLAMINDA KOZMETİK ÜRÜNÜ REKLAM İNCELEMESİ: L’OREAL PARİS X FİBER REKLAMI
Author(s): Büşra KÜÇÜKCİVİL, Zühre Canay GÜVEN
Language: Turkish
ALTIN ORANIN UYGULANDIĞI KADIN SILUETLERININ INSANLIK TARIHI ACISINDAN INCELENMESI
Author(s): Müberra BÜLBÜL, Filiz SECKIN
Language: Turkish
08.03.2018
15:00 - 16:00


Hall C / Salon C

Session Chair
Prof. Dr. Ahmet ESKİCUMALI

Oral Presentation
DIJITALLEŞEN DÜNYADA KADININ GÜÇLENDIRILMESI
Author(s): Tijen ÖVER ÖZÇELIK
Language: Turkish
INTERNSHIP PROBLEMS ENCOUNTERED BY FEMALE SEAFARERS STUDYING AT MARITIME TRANSPORTATION AND MANAGEMENT ENGINEERING DEPARTMENT
Author(s): Hatice YILMAZ
Language: Turkish
KADINA ŞİDDET OLGUSUNU ANLAMADA BÜTÜNCÜL BİR DEĞERLENDİRME: ŞİDDETİN DOĞASI VE ŞİDDET KARŞISINDA KADIN HAKLARI
Author(s): Nesrin AKINCI ÇÖTOK
Language: Turkish
ÇOCUKLARDA İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİNDE AİLENİN ROLÜ
Author(s): Itır ERKAN
Language: Turkish
08.03.2018 16:00 - 17:30
Halls Papers / Author(s)
08.03.2018
16:00 - 17:30


Hall B / Salon B

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mustafa ÖZTUNÇ

Oral Presentation
TOPLUMSAL CINSIYET AÇISINDAN ENSEST VAKALARDA ANNENIN ROLÜ
Author(s): Pınar ÖZDEMİR
Language: Turkish
ANALYSIS OF GENDER AND ECONOMIC VARIABLES OF TELEVISION PROGRAM CONTENT CRITICISM
Author(s): Nalan BEKEN, Haluk ZÜLFİKAR
Language: Turkish
KADINLIĞI HAYKIRAN ŞAIR: ANNA SWIR
Author(s): Neşe M. YÜCE
Language: Turkish
TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARININ KADIN YOKSULLUĞUNA ETKİSİ
Author(s): Armağan TÜRK, Berna AK BINGÜL
Language: Turkish
BIR KADIN ANLATISI: RAW (2016) FILMI
Author(s): Mehmet Emin SATIR, Büşra KÜÇÜKCİVİL
Language: Turkish
KADIN ANLATISININ FEMINIST FILM TEORISI AÇISINDAN İNCELENMESI: ÇATISIZ KURALSIZ (1985) FILMI
Author(s): Zühre Canay GÜVEN, Mehmet Emin SATIR
Language: Turkish
MODERN İPEK YOLU PROJESİ BAĞLAMINDA MODERN İPEK YOLU KADINLARI BİRLİĞİNİ OLUŞTURMA
Author(s): Melda Medine GÜLEÇ , Dilek DURAK
Language: Turkish
09.03.2018 09:45 - 10:45 Place / Yer: Istanbul University Congress & Cultural Center / İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Hall A / Salon A
REPRODUCTIVE HEALTH IN REFUGEE WOMEN / GÖÇMEN KADINLARDA ÜREME SAĞLIĞI
Moderators: Prof. Dr. Nursan Çınar, Assoc. Prof. Dr. Dilek Aygin (Sakarya University )
Panelists / Konuşmacılar:

1) Reproductive health problems in refugee women / Göçmen kadınlarda üreme sağlığı problemleri
    Assoc. Prof. Dr. Yurdagül Yağmur  (Inönü University / İnönü Üniversitesi)
 
2) The factors affecting the women refugees to benefit from  the reproductive health services / Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı  Hizmetlerinden  Yararlanmasını etkileyen faktörler
    Ass. Prof. Dr. Sevil Şahin (Yıldırım Beyazıt University / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 
 
3) Strategies to increase the utilisation of reproductive health services for refugee women / Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı  Hizmetlerinden  Yararlanmalarını artırmaya yönelik hizmetler
    Assoc. Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan  (Eskişehir Osmangazi  University / Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)              
09.03.2018 09:45 - 10:45
Halls Papers / Author(s)
09.03.2018
09:45 - 10:45


Hall B / Salon B

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Gökhan SAVAŞ

Oral Presentation
(WHITE) FEMINISM AND MUSLIM WOMEN: EXPOSING THE FEMINIST DIVIDE
Author(s): Mejgan LASHKARI
Language: English
THE HEALING PROCESS IN MARGE PIERCY’S NOVEL WOMAN ON THE EDGE OF TIME
Author(s): Sinem ÇAPAR
Language: English
THE PROFILE RESEARCH OF UNIVERSITY WOMEN RESEARCH CENTERS IN TURKEY
Author(s): Gökhan SAVAŞ, Senem ERTAN, Fatma YOL
Language: English
DEFINING, CONCEPTUALIZING AND MEASURING GENDER VIOLENCE ACROSS THE WORLD
Author(s): Senem ERTAN, Maria Catalina MONROY, Juan Pablo VALLEJO, German ROMERO
Language: English
09.03.2018
09:45 - 10:45


Hall D / Salon D

Session Chair
Prof. Dr. Ahmet ESKİCUMALI

Oral Presentation
THE MATRIACHAL PARADIGM FOR A NON-VIOLENTE SOCIETY: AN ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC APPROACHES BUCKING THE CONTEMPORARY ESCALATION OF ABUSES AND IMPOSITIONS.
Author(s): Alessandra PICCOLI
Language: English
WOMAN STORIES IN CINEMA: THE CINEMA OF PELIN ESMER AND FEMALE CHARACTERS
Author(s): Nermin ORTA, Aslı EKİCİ
Language: English
THE INFLUENCE OF WOMEN IN CONSULTATIVE COUNCIL ON POLICY MAKING
Author(s): Raghad ALOBEIDAN
Language: English
WOMEN AND EDUCATION IN SAUDI ARABIA: CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS
Author(s): Zhala BAHRAMOVA
Language: English
09.03.2018
09:45 - 10:45


Hall C / Salon C

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Nesrin AKINCI ÇÖTOK

Oral Presentation
KADIN YOKSULLUĞUNUN AZALTILMASINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER VE TÜRKİYE İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ
Author(s): Rengin AK, Armağan TÜRK
Language: Turkish
JINEKOLOJIK MUAYENE KADINLARIN KORKULU RÜYASI MI? GYNECOLOGICAL EXAMINATION IS WOMEN'S FEARFUL DREAM?
Author(s): Yasemin OZTURK , Nebahat OZERDOGAN, Elif GURSOY, Burcu YILMAZ
Language: Turkish
09.03.2018
09:45 - 10:45


Hall A / Salon A

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Nesrin AKINCI ÇÖTOK

Oral Presentation
CODIGO MATER: EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA
Author(s): Leandro LOYA MONIET
Language: English
09.03.2018 10:45 - 11:00 Coffee Break / Kahve Arası
09.03.2018 11:00 - 12:15 Place / Yer: Istanbul University Rectorate Building Blue Hall / İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon
ROLE OF WOMEN IN THE SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN / ÇOCUĞUN TOPLUMSAL UYUMUNDA KADININ ROLÜ
Moderators: Elif Esen Elif Esen (Director of ÇOGEL / YK Başkanı), Balçiçek İlter (Journalist; TV programmer / Gazeteci; TV Programcısı)

Panelists / Konuşmacılar:

Hülya Koçyiğit - Sinema Sanatçısı

İnci Ertuğrul - Yapımcı

Nurten Sancak - Hedefe Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi -Kurucu

Elif Esen - ÇOGEL Yönetim Kurulu Başkanı

Hene Numan- Eğitimci-Mülteci Anne

09.03.2018 11:00 - 12:15
Halls Papers / Author(s)
09.03.2018
11:00 - 12:15


Hall B / Salon B

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Emete YAĞCI

Oral Presentation
THE CAUSES OF CRIME FOR WOMEN IMPRISONED FOR MANSLAUGHTER AND AN EXAMINATION OF IMPRISONMENT PROCESS
Author(s): Rumeysa AKGÜN, Veli DUYAN
Language: Turkish
FARKLI DEMOGRAFİK PROFİLLERDEKİ KADINLARIN YATIRIM KARARLARINA İLİŞKİN FİNANSAL RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ
Author(s): Ali BAYRAKDAROĞLU, Ezgi KUYU
Language: Turkish
THOUGHTS AND ATTITUDES ABOUT VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE NAME OF HONOR IN UNIVERSITY STUDENTS AND AFFECTING FACTORS
Author(s): Leyla BAYSAN ARABACI, Feyza DERELI, Ayşe BÜYÜKBAYRAM, Gülsenay TAŞ, Aşkın ÇEVIRGEN, Abdulhakim KURT
Language: Turkish
TEK PARTI DÖNEMI ULUS-INŞA SÜRECINDE KADIN
Author(s): Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE, Ayşegül HANCI
Language: Turkish
KADINLARIN KARIYER GELECEĞINDE KADIN BENLIĞI MERKEZILIĞININ, KADININ ÇALIŞMASINA İLIŞKIN TUTUMLARININ VE ANNELERININ ROLÜ
Author(s): Nur TALUY, Jülide Ece KOSOVA
Language: Turkish
09.03.2018
11:00 - 12:15


Hall D / Salon D

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mustafa ÖZTUNÇ

Oral Presentation
BIR ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN OLARAK ÜNLÜ ŞAIR SAPPHO
Author(s): Evren SAR ISBILEN, Derya ÇIĞIR DIKYOL
Language: Turkish
HELLENİSTİK DÖNEMDE KADININ TOPLUMDAKİ ROLÜ VE EĞİTİMİ
Author(s): Derya ÇIĞIR DIKYOL, Evren SAR ISBILEN
Language: Turkish
KİMLİK ARAYIŞINDAN BİREYSELLEŞMEYE: CİHAN AKTAŞ’IN SENİ DİNLEYEN BİRİ ROMANINDA ÇİFTSESLİ SÖYLEM
Author(s): M. Kevser BAŞ
Language: Turkish
HALKLA İLIŞKILER MESLEĞININ KADINLAŞMASI
Author(s): Ahmet ESKİCUMALI, Seval ÜKSEL
Language: Turkish
09.03.2018
11:00 - 12:15


Hall C / Salon C

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Tuba ÇEVIK ERGIN

Oral Presentation
TÜRKİYE’DE CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME
Author(s): Elvan CENIKLI
Language: Turkish
MULTILEVEL LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE USAGE OF CREDIT CARDS
Author(s): Alp Abdullah ÇERÇI, Fatma NOYAN TEKELI
Language: Turkish
ŞİDDETİN CİNSİYETİ OLUR MU: ŞİDDET TEORİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Author(s): Tufan ÇÖTOK
Language: Turkish
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
Author(s): Elnur AHMADOV
Language: Turkish
09.03.2018
11:00 - 12:15


Hall A / Salon A

Session Chair
Prof. Dr. Fatoş SİLMAN

Oral Presentation
INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND INFLATION IN SELECTED MUSLIM COUNTRIES IN FEMALE LABOR MARKET
Author(s): Cansu ŞARKAYA İÇELLIOĞLU
Language: Turkish
THE EFFECT ON FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION RATE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA GROWTH: PANEL DATA APPLICATIONS FOR THE BALTIC COUNTRIES
Author(s): Cansu ŞARKAYA İÇELLIOĞLU
Language: Turkish
ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ KIZ ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Author(s): Gülşah BATDAL KARADUMAN
Language: Turkish
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KADIN YOKSULLUĞU
Author(s): Hulya KESICI CALISKAN
Language: Turkish
09.03.2018 12:30 - 13:30 Lunch Break / Öğle Arası
09.03.2018 13:30 - 14:30 Place / Yer: Istanbul University Congress & Cultural Center / İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Hall A / Salon A
LEADERSHIP IN HEALTH CARE INDUSTY AND SERVICES / ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE LİDERLİK
Moderator: Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak
    Principle Kent University, Board Director of Academic Hospital
    Kent Universitesi Rektörü, Academic Hospital YK Baskanı

Panelists / Konuşmacılar:
1) Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak
    Principle Kent University, Board Director of Academic Hospital
    Kent Universitesi Rektörü, Academic Hospital YK Baskanı

2) Esen Tümer
    Medtronic Turkey-General Manager
    Medtronic Türkiye Genel Müdürü

3) Yelda Ulu Colin
     GE Healthcare Turkey-General Manager
     GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü

4) Pınar Hacıbektaşoğlu
    ESKA Pharmaceutical Warehouse-Board Member
    ESKA Ecza Deposu YK Üyesi

5) Uğur Genç
    Memorial  Hospital- CEO
    Memorial  Hastanesi- CEO

6) Leyla Alaton
09.03.2018 13:30 - 14:30
Halls Papers / Author(s)
09.03.2018
13:30 - 14:30


Hall B / Salon B

Session Chair
Assist. Prof. Dr. şule ALBAYRAK

Oral Presentation
TRAUMATIC GROWTH AND RESİLİENCE STATUS OF FEMALE VICTIMS OF VIOLENCE INPATIENTS IN A DISTRICT PSYCHIATRIC HOSPITAL
Author(s): Leyla BAYSAN ARABACI, Gül DIKEÇ, Ayşe BÜYÜKBAYRAM, Gülçin UZUNOĞLU, Erol OZAN
Language: Turkish
KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE KADININ SUÇLANMASI VE MEDYA ETKİSİ
Author(s): Pınar ÖZDEMİR
Language: Turkish
ERKEN CUMHURIYET DÖNEMINDE BABALARIN KIZLARIN EĞITIMI VE KARIYERI İÇIN DESTEĞI VE BUNUN SINIRLARI: NEZIHE KURTIZ ÖRNEĞI
Author(s): Fatma Fulya TEPE
Language: Turkish
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ TOPLUMSAL CINSIYETE BAKIŞ AÇILARI/GENDER PERSPECTIVES OF UNDERGRADUATE STUDENTS
Author(s): Nuray GIRGINER, Serap YILMAZ
Language: Turkish
09.03.2018 14:30 - 14:45 Coffee Break / Kahve Arası
09.03.2018 14:45 - 16:00 Place / Yer: Istanbul University Rectorate Building Blue Hall / İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon
WOMEN ENTREPRENEURS / GİRİŞİMCİ KADINLAR
Moderators:
                       Assoc. Prof. Dr  Hulya Kesici Çalışkan (İstanbul University)
Speakers / Konuşmacılar:
Doç.Dr. Sare Aydın Yılmaz (İstanbul Ticaret University)
Elif Dağdeviren (Businesswoman / işkadını)
Arzu Kaprol (Businesswoman / işkadını)
Kivanc Cosar (Businesswoman / işkadını)
Şebnem Buhara (Businesswoman / işkadını)
09.03.2018 14:45 - 16:00
Halls Papers / Author(s)
09.03.2018
14:45 - 16:00


Hall B / Salon B

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELIK

Oral Presentation
EXAMINATION OF POSTPARTUM BREASTFEEDING AND COMFORT CONDITIONS
Author(s): Simge ŞAHİN, özlem SİNAN
Language: Turkish
KKTC’DE YAŞANAN KADIN CİNAYETLERİNİN MEDYAYA YANSIMASI: ANA AKIM VE ALTERNATİF MEDYA KARŞILAŞTIRMASI
Author(s): Izlem KANLI , Barış CEYLANLI
Language: Turkish
TÜRK SİNEMASI DIŞ GÖÇ FİLMLERİNDE KADININ İNŞASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Author(s): Izlem KANLI , Pelin AGOCUK
Language: Turkish
HELENISTIK DÖNEMDEN BIR KADIN RESSAM: KYZIKOSLU LAIA
Author(s): Hacer ÇORUH
Language: Turkish
WOMEN PATRONS OF ARCHITECTURE
Author(s): Hazal ŞENTÜRK
Language: Turkish
09.03.2018 16:00 - 17:00 Place / Yer: Istanbul University Congress & Cultural Center / İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Hall A / Salon A
CLOSING PANEL / KAPANIŞ PANELİ
Moderator: Prof. Dr. Ayşegül Çıtıpıtıoğlu ( Istanbul University)
Panelists / Konuşmacılar:
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
Prof. Dr. Nurgül Keser
Doç. Dr. Elif Hobikoğlu
Yrd. Doç. Dr. Şule Albayrak
 
09.03.2018 16:00 - 17:30
Halls Papers / Author(s)
09.03.2018
16:00 - 17:30


Hall B / Salon B

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mustafa ÖZTUNÇ

Oral Presentation
ONE OF THE PİONEER ARTİSTS OF TURKİSH PRİNTİNG ARTS
Author(s): Ayşe Derya KAHRAMAN
Language: English
YEREL BASININDA KADINA YÖNELIK ŞIDDETIN ELE ALINIŞINA YÖNELIK BIR ÇALIŞMA
Author(s): Mustafa ÖZTUNÇ, Gökhan BAK
Language: English
BETÜL MARDIN, THE PIONEER OF PUBLIC RELATIONS IN TURKEY.
Author(s): Eda SEZERER ALBAYRAK
Language: English
RIGHT TO THE POST-SECULAR CITY: AN ETHNOGRAPHIC STUDY ON THE TURKISH WOMEN'S EXPERIENCES IN USING AND CONSTRUCTING THE PUBLIC SPACE IN BERLIN
Author(s): Ceren KULKUL
Language: English
TURKISH WOMEN ILLUSTRATOR: NAZAN ERKMEN
Author(s): çağrı GÜMÜŞ
Language: English
THE FACTS, FIGURES AND CONSIDERATIONS
Author(s): Ergün DEMİREL
Language: English
IWSC 2018 WORKSHOPS
Date Time Workshop(s)
IWSC 2018 POSTER PRESENTATIONS
Date Time Event
08.03.2018 10:00 - 17:00
Halls Papers / Author(s)
Hall D / Salon D

Poster Presentation
A CASE STUDY ON GLASS CEILING SYNDROME OF WOMEN WORKERS IN THE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR
Author(s): Ibrahim YILDIZ, Hatice Nur YILDIZ, Fatma ARSLAN
Language: English
TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDE KADINLARIN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ KUŞAKLARARASI BOYUTU
Author(s): Funda BAYRAKDAROĞLU, çağlar ÖZBEK
Language: Turkish
THE LADY WHO REGULATES THE TRAFFIC: MARGARET VIVIENNE CALVERT
Author(s): Bülent BINGÖL
Language: Turkish
ANNE OLMAK! BIR HKMP'LI MULTIPAR GEBE VAKASI
Author(s): Serkan DİLMEN, Nurgül KESER, Mehmet UZUN, Zafer IŞILAK, Pınar DEMIR GÜNDOĞMUŞ, Mert Ilker HAYIROĞLU, Gökhan DEĞIRMENCIOĞLU, Ahmet Lütfullah ORHAN
Language: Turkish
09.03.2018 10:00 - 17:00
Halls Papers / Author(s)
Hall D / Salon D

Poster Presentation
MASSIVE AND ATYPICAL THROMBUS LOCATED IN 3 CHAMBERS IN A WOMAN
Author(s): Serkan DİLMEN, Mehmet UZUN, Nurgül KESER, Zafer IŞILAK, Gökhan DEĞIRMENCIOĞLU, Murat UĞUR, Veysel TEMIZKAN, ömer KOZAN, Ahmet Turan YILMAZ
Language: English
BİR SANATÇI İNCELEMESİ: MİHRİ MÜŞVİK VE PORTRELERİ / AN ARTIST REVIEW: MİHRİ MÜŞVİK VE HER PORTRAITS
Author(s): özlem TEKDEMIR DÖKEROĞLU
Language: English
KUZEY KIBRIS’TA TOPLUMSAL CINSIYET VE KADIN ARAŞTIRMALARI: BIR DERLEME ÇALIŞMASI
Author(s): Serife ÖZBILER
Language: English
INVESTIGATION OF THE ROLE OF LIPID METABOLISM IN THE PATHOGENESIS OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS
Author(s): Fatma Behice SERINKAN CINEMRE, Hakan CINEMRE, Nurten BAHTIYAR, Nilgun DILAVEROĞLU, Abdullah TUTEN, Mehmet Aytaç YÜKSEL, Nevin YILMAZ, Birsen AYDEMIR
Language: English
THE IMPORTANCE OF OXIDATIVE STRESS MARKERS IN THE PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA
Author(s): Fatma Behice SERINKAN CINEMRE, Hakan CINEMRE, Nurten BAHTIYAR, Nilgun DILAVEROĞLU, Abdullah TUTEN, Nevin YILMAZ, Birsen AYDEMIR
Language: English
THE ROLES OF MATERNAL CIRCULATING SELENIUM AND SELENOPROTEINS IN THE PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA
Author(s): Fatma Behice SERINKAN CINEMRE, Hakan CINEMRE, Nurten BAHTIYAR, Nilgun DILAVEROĞLU, Tevfik GÜLYAŞAR, Mustafa YILDIZ, Abdullah TUTEN, Nevin YILMAZ, Ali Riza KIZILER, Remzi ABALI, Birsen AYDEMIR
Language: English
THE EFFECTS OF CIRCULATING TRACE ELEMENTS STATUS AND RATIOS IN THE PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA
Author(s): Fatma Behice SERINKAN CINEMRE, Hakan CINEMRE, Nurten BAHTIYAR, Tevfik GÜLYAŞAR, Mustafa YILDIZ, Abdullah TUTEN, Nevin YILMAZ, Nilgun DILAVEROĞLU, Ali Riza KIZILER, Birsen AYDEMIR
Language: English
AN ENHANCING EFFICACY OF A HERBAL OIL COMBINATION ON MOTILITY OF SPERMS TO USE IN INTRAUTERIN INSEMINATION FOR INFERTILITY TREATMENT: AN IN VITRO STUDY
Author(s): Elvan ŞAHIN, Elif SÖZEN, Ahmet ÖZBEK, Ahmet GÖKÇE, Yasemin NAIR
Language: English
AN EXAMINATION ON SUCCESSFUL WOMAN NARRATIVE: THE SECRET VIEW OF MALE-DOMINANT DISCOURSE IN MOVIES
Author(s): Caner ERDOĞAN, Beste BUDAN
Language: English
İNFERTİLİTE TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN OLAN İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON ÖNCESİ SEMENE UYGULANACAK PENTOKSİFİLİN MADDESİ SPERM PARAMETRELERİNİ DÜZELTİR Mİ?
Author(s): Elif SÖZEN, Elvan ŞAHIN
Language: English
HALKLA İLIŞKILER AJANSLARINDA FAALIYET GÖSTEREN KADIN UYGULAYICILARIN CINSIYETE DAYALI MESLEKI AYRIMCILIK ALGILAMALARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
Author(s): Derya GÜL ÜNLÜ
Language: Turkish
GENDER PERSPECTIVE OF CHILD EDUCATION CENTER PERSONNEL: CASE STUDY OF ERCIYES UNIVERSITY IN KAYSERI, TURKEY
Author(s): Asuman GÖLGELI, Masreka KHAN, Neşet MUTLU, Almıla Elif SELÇUKLU, Elif DENIZ ŞAFAK, Jale METIN KIYICI, Emel TANYERI MAZICI, Hülya ARGUNŞAH, Asuman AKDOĞAN
Language: English