IWSC 2018 CONFERENCE PROGRAMME
Date Time Event
08.03.2018 08:30 - 17:00 Registration / Kayıt
08.03.2018 10:00 - 12:00 Opening Remarks / Açılış Konuşmaları
  • Prof Dr Muzaffer Elmas   -Principle/Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Rektörü
  • Prof Dr Mahmut Ak          -Principle/ıstanbul University / İstanbul Üniversitesi Rektörü
  • Ahmet Baha Öğütken       -Deputy Minister of Turkish Health Ministry  / TC Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı (in case of attendance / teşrifleri halinde)
  • Dr. Fatma Betül Sayan Kaya- Turkish Minister  of Family and Social Policies / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı (in case of attendance / teşrifleri halinde)
08.03.2018 12:00 - 13:00 Lunch / Öğle Yemeği
08.03.2018 13:00 - 14:15 Hall A / Salon A
MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO HOT TOPICS IN 2018 / GÜNCEL KONULARA MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ
Moderator:        Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
                           İstanbul  Provincial Health Director / İstanbul İl Sağlık Müdürü
Panelists / Konuşmacılar:
1) Strategies to Enhalt The Mother Deaths in Turkey / Türkiye’de Anne   Ölümleri ve Engellemeye Yönelik Stratejiler 
    Dr. Yurdum Karabacak
    Public Health Agency of Turkey-Department of Women’s Health / T.C Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  Kadın Sağlığı Daire Başkanlığı

2) Ending Violence Against Women-From The Perspective of The Ministry of Women and Social Policies / Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Görüşü 
    Mustafa Çadır

3) Ending Violence Against Women-From The Perspective of The Ministry of Justice / Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele-Adalet Bakanlığı Görüşü
    Muhittin Özdemir

4) Number One Killer in Women? / Kadınlarda Bir Numaralı Ölüm Sebebi?
     Prof. Dr. Nurgül Keser -Sakarya University / Sakarya Üniversitesi
08.03.2018 14:14 - 14:30 Coffee Break / Kahve Arası
08.03.2018 14:30 - 15:45 Hall A / Salon A
WE TOO:  WOMEN LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION / YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİ: BİZDE VARIZ

Moderator:
 Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu Founding Principle of Düzce University / Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü
                        Time to take action
Panelists / Konuşmacılar:
1) Which women  will become  a leader? / Hangi kadınlar lider olur?
     Prof. Dr. Acar Baltaş Psychologist / Psikolog Yazar
 
2) Personality traits and leadership characteristics  of female academicians / Kadın akademisyenlerin kişilik ve liderlik özellikleri
     Assoc. Prof. Dr. Meral Elçi GebzeTechnical University / Gebze Teknik Üniversitesi

3) Mentoring: Women supporting women / Mentorluk: Kadının kadına desteği
    Ass. Prof. Dr. Şule Ay,  Assoc.Prof. Dr .Ayla Keçeci Düzce University / Düzce Üniversitesi

4) Dare! Work hard! Support! / Cesaret et! Çalış! Destekle! 
     Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Principle of Düzce University / Düzce Üniversitesi Rektörü
08.03.2018 14:30 - 15:45 Hall B / Salon B
WE ARE ALL THE SAME IN BUSINESS LIFE / İŞ’ TE HEPİMİZ BİRİZ
Moderators:
Assoc. Prof. Dr. Elif Hobikoğlu (Istanbul University / İstanbul Üniversitesi, Monik İpekel (businesswoman / işkadını)

Panelists / Konuşmacılar:
1) Melis Özer (businesswoman / işkadını)
2) Ayten Danışman (businesswoman / işkadını)
3) Ayşe Burcukaya (businesswoman / işkadını)
4) Özlem Yılmaz Küçük (businesswoman / işkadını)

 
08.03.2018 15:45 - 16:00 Coffee Break / Kahve Arası
08.03.2018 16:00 - 17:00 Hall A / Salon A
CHALLENGES IN BEING A WOMAN ACADEMICIAN / KADIN AKADEMİSYEN OLMANIN GÜÇLÜKLERİ
Moderator: Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu Director of gender studies department in Higher Education Council

Panelists / Konuşmacılar:
1) Trying to climbe the stairs in academia  with high heels / Yüksek ökçelerle akademi merdivenlerinde
    Prof. Dr. Buket Akkoyunlu (Çankaya University / Çankaya Üniversitesi)
    
2) Women in academi:Have they broken the glass ceiling? / Akademide kadın: Cam tavan kırıldımı?
    Prof. Dr. Fatoş Silman (International Cyprus University / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)
 
08.03.2018 16:00 - 17:00
Halls Papers / Author(s)
08.03.2018
16:00 - 17:00


Hall B / Salon BOral Presentation
KADINLARIN KARİYER YÖNETİMİNDE HASSAS TABAN TEORİSİ: BİR ARAŞTIRMA
Author(s): Orhan KÜÇÜK, Nurten KÜÇÜK, Serkan DILEK, Güneş HAN HACISALİHOĞLU
Language: Turkish
TOPLUMSAL CINSIYET AÇISINDAN ENSEST VAKALARDA ANNENIN ROLÜ
Author(s): Pınar ÖZDEMİR
Language: Turkish
TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETİNİN ULUSLARARASILAŞMASI: İMKÂNLAR VE SINIRLILIKLAR
Author(s): çağlar ÖZBEK, Pinar YÜRÜR
Language: Turkish
09.03.2018 09:45 - 10:45 Hall A / Salon A
REPRODUCTIVE HEALTH IN REFUGEE WOMEN / GÖÇMEN KADINLARDA ÜREME SAĞLIĞI
Moderators: Prof. Dr. Nursan Çınar, Assoc. Prof. Dr. Dilek Aygin (Sakarya University )
Panelists / Konuşmacılar:

1) Reproductive health problems in refugee women / Göçmen kadınlarda üreme sağlığı problemleri
    Assoc. Prof. Dr. Yurdagül Yağmur  (Inönü University / İnönü Üniversitesi)
 
2) The factors affecting the women refugees to benefit from  the reproductive health services / Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı  Hizmetlerinden  Yararlanmasını etkileyen faktörler
    Ass. Prof. Dr. Sevil Şahin (Yıldırım Beyazıt University / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 
 
3) Strategies to increase the utilisation of reproductive health services for refugee women / Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı  Hizmetlerinden  Yararlanmalarını artırmaya yönelik hizmetler
    Assoc. Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan  (Eskişehir Osmangazi  University / Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)              
09.03.2018 09:45 - 10:45
Halls Papers / Author(s)
09.03.2018
09:45 - 10:45


Hall B / Salon BOral Presentation
(WHITE) FEMINISM AND MUSLIM WOMEN: EXPOSING THE FEMINIST DIVIDE
Author(s): Mejgan LASHKARI
Language: English
THE HEALING PROCESS IN MARGE PIERCY’S NOVEL WOMAN ON THE EDGE OF TIME
Author(s): Sinem ÇAPAR
Language: English
ONE OF THE PİONEER ARTİSTS OF TURKİSH PRİNTİNG ARTS
Author(s): Ayşe Derya KAHRAMAN
Language: English
09.03.2018 10:45 - 11:00 Coffee Break / Kahve Arası
09.03.2018 11:00 - 12:15 Hall A / Salon A
ROLE OF WOMEN IN THE SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN / ÇOCUĞUN TOPLUMSAL UYUMUNDA KADININ ROLÜ
Moderators: Elif Esen (Director of ÇOGEL / YK Başkanı), Balçiçek İlter (Journalist; TV programmer / Gazeteci; TV Programcısı)

Panelists / Konuşmacılar:
1) Nurten Sancak (Psychologist / psikolog)
2) Ayşe Cevahir (Businesswoman / iş kadını)
3) İnci Ertuğrul (TV Programmer / TV programcısı)
4) Hülya Koçyiğit (actress / sanatçı)
09.03.2018 12:30 - 13:30 Lunch / Öğle Yemeği
09.03.2018 13:30 - 14:30 Hall A / Salon A
LEADERSHIP IN HEALTH CARE INDUSTY AND SERVICES / ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE LİDERLİK
Moderator:

Panelists / Konuşmacılar:
1) Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak
    Principle Kent University, Board Director of Academic Hospital
    Kent Universitesi Rektörü, Academic Hospital YK Baskanı

2) Esen Tümer
    Medtronic Turkey-General Manager
    Medtronic Türkiye Genel Müdürü

3) Yelda Ulu Colin
     GE Healthcare Turkey-General Manager
     GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü

4) Pınar Hacıbektaşoğlu
    ESKA Pharmaceutical Warehouse-Board Member
    ESKA Ecza Deposu YK Üyesi

5) Uğur Genç
    Memorial  Hospital- CEO
    Memorial  Hastanesi- CEO
09.03.2018 14:30 - 14:45 Coffee Break / Kahve Arası
09.03.2018 14:45 - 16:00 WOMEN ENTREPRENEURS / GİRİŞİMCİ KADINLAR
Moderators:
                       Assoc. Prof. Dr  Hulya Kesici Çalışkan (İstanbul University)
                       Ass.     Prof. Dr Nesrin Akinci Cotok (Sakarya University)
Speakers / Konuşmacılar:
Doç.Dr. Sare Aydın Yılmaz (İstanbul Aydın University)
Nihan Atasagun (Businesswoman / işkadını)
Elif Dağdeviren (Businesswoman / işkadını)
Arzu Kaprol (Businesswoman / işkadını)
Kivanc Cosar (Businesswoman / işkadını)
 
09.03.2018 16:00 - 17:00 Hall A / Salon A
CLOSING PANEL / KAPANIŞ PANELİ
Moderator: Prof. Dr. Ayşegül Çıtıpıtıoğlu ( Istanbul University)
 
09.03.2018 17:00 - 17:30 Closing Remarks / Kapanış
IWSC 2018 WORKSHOPS
Date Time Workshop(s)
IWSC 2018 POSTER PRESENTATIONS
Date Time Event