Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
882039 UNDERSTANDING THE FACTORS THAT MAY AFFECT WOMEN MANAGERS’ ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS IN NORTH CYPRUS HOSPITALTY INDUSTRY
380398 THE CAUSES AND EFFECTS MODEL OF EMOTIONAL DIVORCE IN COUPLE RELATIONSHIPS (FOCUSING ON SPIRITUAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE)
456019 HALK KÜLTÜRÜNDE KADININ TÜRKÜ YAKICI KİMLİĞİ VE KADIN AĞZI TÜRKÜLERDE “ KOCAELİ ÖRNEĞİ”
627112 A GENDERED DISCUSSION ON INTERNATIONAL MIGRATION: REASONS FOR MIGRATION RECONSIDERED
134394 GENDER REPRESENTATIONS IN TURKISH CARTOONS
456450 WOMEN’S VISIBILITY: THE CASE OF KAYSERI ARCHAEOLOGY MUSEUM
945813 COMBINING TRANSECT WALK AND SPATIAL MAPPING METHODS FOR ETHNOGRAPHIC RESEARCH- A TOOLKIT TO UNDERSTAND GENDERED POWER RELATIONS
571458 TICARILEŞTIRILEN FEMINIZM: FEMINIST REKLAM UYGULAMALARINDA KADIN TEMSILI YA DA YENIDEN YAPILANDIRILAN KADIN SÖYLEMI
316598 KAMUSAL- ÖZEL ALAN AYRIMI ÇERÇEVESINDE TELEVIZYON REKLAMLARINDA KADIN TEMSILININ GENEL ÖZELLIKLERININ ANALIZI
560531 GENDER, MIGRATION AND SECURITY: THE SEXUAL ASSAULT OF IRREGULAR MIGRANT WOMEN ENTERING THE EU
559281 GÜNÜMÜZ RUSYA’SINDA ATAERKI VE KADINLARIN AHVALI
399022 CONSERVATIVE UNDERSTANDING IN EMPOWERMENT OF WOMEN: THE CASE OF FAITH BASED ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF SOCIAL ASSISTANCE IN TURKEY
932429 CONSERVATIVE POWER’S “KINDER KÜCHE KIRCHE”: CONSTITUTION OF WOMANHOOD IN THE NEO-LIBERAL AND NEO-CONSERVATIVE ERA OF THE POWER
558081 MILLIYETÇI EDEBIYATTA “İLK” EĞITIM VE KADIN: ANNE- ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN-ANNELER
140230 WOMEN'S PUBLIC SPACES AND INEQUALITY OF URBAN SPACES
285048 KUZEY KIBRIS’TA MESLEK LİSELERİ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN TUTUM DÜZEYLERİ
621361 REGULATION ON INCITEMENT TO VIOLENCE AND/OR DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN SPANISH LAW
800897 WE AWARE OF THE POWER THAT FEMALE ENTREPRENEURS HAVE AS AN ECONOMIC AND LONG TERM SUSTAINABLE DRIVER, HOWEVER, WHY FEMALE ENTREPRENEURS BUSINESSES ARE NOT BEING SERVED BY INVESTORS?
729756 WOMEN AND TRADE UNIONS. FROM THE INVISIBIBLE PARTICIPATION TO THE NEED OF LEADERSHIP.
314578 BEYOND FEMINISM: DO WOMEN NEED SEPARATE PLATFORMS TO RAISE THEIR DEMANDS?
199050 HERSTORIES. WOMEN IN THE HISTORY OF ARTISTIC ACADEMIC EDUCATION IN THE INTERWAR PERIOD.
222744 TÜRK HAVACILIĞINDA GİRİŞİMCİLİĞİN YENİDEN TANIMLANMASI VE GİRİŞİMCİ HAVACI KADINLAR
118907 BİR KISIR DÖNGÜ OLARAK KADIN YOKSULLUĞU VE ENFORMEL SEKTÖR İLİŞKİSİ
865471 FRAMING WOMEN'S RIGHTS DURING TURKEY'S POLITICAL TRANSFORMATION
342936 FEMINIST PEDAGOGY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
846136 AN UNJUSTIFIED LEAP OF NUSSBAUM'S REASONING
379144 MAJORİTÉ OPPRİMÉE FİLMİNDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLİ/ GENDER REPRESENTATION IN MAJORİTÉ OPPRİMÉE
299428 AN APPROACH TO ANALYZE THE WOMEN EMPLOYEE’S RIGHT UNDER BANGLADESHI AND INDIAN LABOR LAWS
185297 THE THERAPEUTIC POWER OF THE FEMALE (MEDUSA) GAZE
750007 AYKA’DAKI KADIN KARAKTERIN ÖZNELLIĞINE DAIR TEMSIL STRATEJISININ ANNEKE SMELIK’IN DÜŞÜNCELERI BAĞLAMINDA TARTIŞILMASI
868277 A COMPARATIVE ANLYSES OF GENDER INEQUALITIES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY
377699 INVESTIGATION RELIABILITY AND VALIDITY OF THE ATTITUDE SCALE ON WOMEN’S LABOR FORCE PARTICIPATION VIA GRADED RESPONSE MODEL BASED ON ITEM RESPONSE THEORY
274832 TOWARD THE SEARCH OF QUALITY INDICATORS IN THE TEACHING - LEARNING PROCESS IN FOURTH YEAR OF DENTISTRY
676185 NATIVE AMERICAN WOMEN WRITING: UTILIZING STORYTELLING AND TEACHING WELL-BEING
123375 PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS FEMALE PILOT CANDIDATES IN TURKEY
110364 SURROGATE MODERHOOD IN SPAIN AND WOMEN'S RIGHTS
241715 KAMU HIZMETI YAYINCILIĞINDA DÖNÜŞEN PROGRAM FORMATLARI VE KADININ TEMSILINI SINIRLANDIRAN ANLATI BIÇIMLERI
949434 KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINA KATILIMI VE İŞ HUKUKU’NDA AİLE DOSTU DÜZENLEMELER
137154 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN ALGILARI VE UYGULAMALARI: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEKLEMİ
146758 PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİ KAPSAMINDA CİNSİYETSİZ PAZARLAMA
400330 WOMEN RIGHT TO INHERITANCE IN ISLAMIC LAW: FLAWS LIE IN THE HISTORICAL SOCIETY AND JUDICIAL SYSTEM OF PAKISTAN, NOT IN LAW ON THE SUBJECT (HISTORICAL PERSPECTIVE)
329459 CEBİMDEKİ YABANCI’DA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
277199 FACIAL RECONSTRUCTION PROJECTS FOR WOMAN MUMMIES
828665 ORTAÇAĞ ANADOLU’SUNDA KADIN OLMAK ‘SELÇUKI HATUN’
304242 ALONE WOMEN: THE CASE OF DIVORCED TURKISH MIGRANT WOMEN IN GERMANY
865179 KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLARI: MALATYA İLINDE BIR ARAŞTIRMA
306738 DOĞUM ÖNCESI VE DOĞUM SONRASI BEBEK BAKIMINA İLIŞKIN İNANÇLAR KADININ ÖZNEL İYI OLUŞUNU ETKILER MI?
706433 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KADIN MİMARLARIN YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
671379 FEMALE ENTREPRENEURS ARE UNSERVED BY INVESTORS
678015 FACIAL RECONSTRUCTION PROJECTS FOR WOMAN MUMMIES
588451 TÜRKİYE’NİN KADIN MÜZECİLERİ FEMALE MUSEOLOGIST IN TURKEY
729676 4 KADIN ARKEOLOGUMUZDAN ÖNCÜ ATILIMLAR PIONEERING BREAKTHROUGHS FROM OUR 4 FEMALE ARCHEOLOGISTS
326866 İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARINDA MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARINA İLİŞKİN BAYAN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
999125 GENDER EQUALITY AND EDUCATION
741765 MEDRESE BÜNYESINDE TASARLANAN TÜRBE MIMARISINDEN İKI KADIN TÜRBESI ÖRNEĞI: ÜMMÜHAN HATUN VE AYNI ANA TÜRBESI
300885 OKUL ÖNCESI DÖNEMDE ÇOCUĞUN SOSYAL DUYGUSAL GELIŞIMINDE ANNENIN ROLÜ
937733 WOMEN ARCHITECTS IN THE SHADOW OF MEN: IS ARCHITECTURE A GENDER-BIASED PROFESSION THAT MAKES WOMEN ARCHITECTS “THE OTHER”?
361623 THE PLACE OF IRANIAN RELIGIOUS WOMEN IN RELIGIOUS SPACE: GENDER SEGREGATION IN MUZAFFARIYEH TIMCHEH,TABRIZ GRAND BAZAAR
117229 TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ DURUMU: KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI İSTİHDAM POLİTİKALARI
443220 SOSYAL AĞLARIN TOPLUMSAL CINSIYET ALGISININ ŞEKILLENMESINDE ARACI ROLÜ
239619 KADIN AKADEMISYENLERIN KARIYER YAŞANTILARININ ELE ALINMASI: BIREYSEL, TOPLUMSAL VE MESLEKI ANALIZ
997066 KADINLARIN İNOVASYON VE TEKNOLOJI İLE SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMAYA KATKILARI
586265 SUSAN VE YOK EDILEN KADIN: DÖRT ŞARKININ İNCELENMESI
189244 WOMAN IN DIGITAL AGE