Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
636940 EDUCATION AS A CATALYST FOR CHANGE IN BEHAVIOUR AMONG CONTEMPORARY WOMEN YOUTH IN RUWANGODIYAVILLAGE, FASKARI LOCAL GOVERNMENT AREA, KATSINA STATE, NIGERIA
524447 GETTING HIGH-HEELED-SHOES TO SCHOOL BOARDS: BY CHOICE OR BY CHANCE?
568279 GENDER EFFECTS ON TEAM PROJECTS AT GULF COUNTRIES
541894 GENDER INEQUALITY IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) USAGE IN NIGERIA: ISSUES, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
909081 PROBLEMS OF FEMALES’ PROGRESSION IN HIGHER EDUCATION: PERCEPTIONS OF FEMALE UNIVERSITY STUDENTS
836769 VIOLENCE AGAİNST WOMEN IN WOMEN’S PERCEPTION– AN EXAMINE ON WOMEN’S SHELTERS IN TURKEY-
529476 (WHITE) FEMINISM AND MUSLIM WOMEN: EXPOSING THE FEMINIST DIVIDE
884445 CONTEMPORARY WOMEN CRONISTAS OF BRAZIL: 2010-2015
782587 DISORDERS OF PELVIC FLOOR IN POSTMENOPAUSAL/ELDERLY WOMEN- DISCUSSION WITH REAL-LIFE PATIENTS' HISTORIES
615938 THE IMPACT OF TECHNOLOGY (SOCIAL MEDIA) ON THE PRODUCTIVITY OF WOMEN’S SOCIETIES IN THE KINGDOM OF BAHRAIN
146965 FORECASTING HAPPINESS LEVEL OF WOMEN: THE CASE OF TURKEY
611445 DIPLOMACY OF WOMEN: THE ROLE OF FEMALE DIASPORA IN MOLUCCAN CONFLICT RESOLUTION
901520 UNDERSTANDING THE NEEDS OF REFUGEE WOMEN IN CANADIAN HEALTHCARE SYSTEM
540964 THE RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE TIME SPENDING AND HEALTHY RECREATION ON ACADEMIC PERFORMANCE OF HIGH SCHOOL GIRL (EMPHASIZING ON SPORTS ACTIVITIES)
939002 A CASE STUDY ON GLASS CEILING SYNDROME OF WOMEN WORKERS IN THE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR
189966 NEEDS OF WOMEN REFUGED TO TURKEY FROM SYRIA: IMPORTANT INFERENCES FROM SOCIAL WORK PERSPECTIVE
418475 KIZ ÖĞRENCİLERİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA KONUSUNDAKİ BİLGİ TUTUMLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ
166339 KADINLARIN KARİYER YÖNETİMİNDE HASSAS TABAN TEORİSİ: BİR ARAŞTIRMA
702128 PREDICTORS OF ADOLESCENT PREGNANCY IN ETHIOPIA: A MULTILEVEL ANALYSIS
422124 SPORTS PARTICIPATION AND QUALITY OF LIFE IN WOMEN OF ISFAHAN
707167 TOPLUMSAL CINSIYET AÇISINDAN ENSEST VAKALARDA ANNENIN ROLÜ
598873 THE HEALING PROCESS IN MARGE PIERCY’S NOVEL WOMAN ON THE EDGE OF TIME
371040 EXAMINATION OF POSTPARTUM BREASTFEEDING AND COMFORT CONDITIONS
694517 ANALYSING STUDENTS' PERCEPTIONS ON LEADERSHIP IN SOCIAL SERVICES THROUGH GENDER LENSES
247498 THE CAUSES OF CRIME FOR WOMEN IMPRISONED FOR MANSLAUGHTER AND AN EXAMINATION OF IMPRISONMENT PROCESS
952302 TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDE KADINLARIN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ KUŞAKLARARASI BOYUTU
176803 TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETİNİN ULUSLARARASILAŞMASI: İMKÂNLAR VE SINIRLILIKLAR
378786 TRAUMATIC GROWTH AND RESİLİENCE STATUS OF FEMALE VICTIMS OF VIOLENCE INPATIENTS IN A DISTRICT PSYCHIATRIC HOSPITAL
734730 FARKLI DEMOGRAFİK PROFİLLERDEKİ KADINLARIN YATIRIM KARARLARINA İLİŞKİN FİNANSAL RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ
442849 BIR ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN OLARAK ÜNLÜ ŞAIR SAPPHO
701347 TÜRKİYE’DE CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME
583846 K.K.T.C’ DEKİ 40 YAŞ ÜZERİ BAYANLARIN OSTEOPOROZ HAKKINDAKİ BİLİNÇ DURUMLARININ İNCELENMESİ
472274 HELLENİSTİK DÖNEMDE KADININ TOPLUMDAKİ ROLÜ VE EĞİTİMİ
407058 THE MATRIACHAL PARADIGM FOR A NON-VIOLENTE SOCIETY: AN ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC APPROACHES BUCKING THE CONTEMPORARY ESCALATION OF ABUSES AND IMPOSITIONS.
354751 ONE OF THE PİONEER ARTİSTS OF TURKİSH PRİNTİNG ARTS
305436 MASSIVE AND ATYPICAL THROMBUS LOCATED IN 3 CHAMBERS IN A WOMAN
107270 THOUGHTS AND ATTITUDES ABOUT VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE NAME OF HONOR IN UNIVERSITY STUDENTS AND AFFECTING FACTORS
607776 WOMAN STORIES IN CINEMA: THE CINEMA OF PELIN ESMER AND FEMALE CHARACTERS
669721 BODY POLITICS OF WOMEN IN SPORT: UNDERSTANDING THE 'DEVIANT BODIES' OF ATHLETIC WOMEN
284669 THE LADY WHO REGULATES THE TRAFFIC: MARGARET VIVIENNE CALVERT
273244 ANALYSIS OF GENDER AND ECONOMIC VARIABLES OF TELEVISION PROGRAM CONTENT CRITICISM
594939 KKTC’DE YAŞANAN KADIN CİNAYETLERİNİN MEDYAYA YANSIMASI: ANA AKIM VE ALTERNATİF MEDYA KARŞILAŞTIRMASI
182966 KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE KADININ SUÇLANMASI VE MEDYA ETKİSİ
634610 TÜKETİM KÜLTÜRÜ İDEOLOJİSİ BAĞLAMINDA MEDYADA KADIN TEMSİLLERİ: OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER VE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR OKUMA
624671 ERGENLER İÇIN ROMANTIK İLIŞKILERDE ÇATIŞMA ENVANTERI’NIN GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
336777 TEK PARTI DÖNEMI ULUS-INŞA SÜRECINDE KADIN
892738 A COMPARISON OF SEPARATION ANXIETY AND RELATED SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS IN MARRIED AND SINGLE WOMEN
714615 KADINLIĞI HAYKIRAN ŞAIR: ANNA SWIR
167683 TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARININ KADIN YOKSULLUĞUNA ETKİSİ
743348 KADIN YOKSULLUĞUNUN AZALTILMASINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER VE TÜRKİYE İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ
824415 TÜRK SİNEMASI DIŞ GÖÇ FİLMLERİNDE KADININ İNŞASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
691278 HELENISTIK DÖNEMDEN BIR KADIN RESSAM: KYZIKOSLU LAIA
763242 ANNE OLMAK! BIR HKMP'LI MULTIPAR GEBE VAKASI
247071 KİMLİK ARAYIŞINDAN BİREYSELLEŞMEYE: CİHAN AKTAŞ’IN SENİ DİNLEYEN BİRİ ROMANINDA ÇİFTSESLİ SÖYLEM
551570 WOMEN PATRONS OF ARCHITECTURE
223781 ERKEN CUMHURIYET DÖNEMINDE BABALARIN KIZLARIN EĞITIMI VE KARIYERI İÇIN DESTEĞI VE BUNUN SINIRLARI: NEZIHE KURTIZ ÖRNEĞI
849511 YEREL BASININDA KADINA YÖNELIK ŞIDDETIN ELE ALINIŞINA YÖNELIK BIR ÇALIŞMA
634797 KADIN ÇALIŞANLARIN İŞ AİLE ÇATIŞMA DÜZEYİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA/RESEARCH ON WORK FAMILY CONFLICT LEVEL OF FEMALE EMPLOYEES
178973 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ TOPLUMSAL CINSIYETE BAKIŞ AÇILARI/GENDER PERSPECTIVES OF UNDERGRADUATE STUDENTS
910109 BETÜL MARDIN, THE PIONEER OF PUBLIC RELATIONS IN TURKEY.
700459 4. KUVVET MEDYADA KADIN İSTİHDAMI VE ETKİLERİ (SAKARYA YEREL BASINI ÖRNEĞİ)
990955 HALKLA İLIŞKILER MESLEĞININ KADINLAŞMASI
147188 FEMİNİST ÇÖZÜMLEME BAĞLAMINDA KOZMETİK ÜRÜNÜ REKLAM İNCELEMESİ: L’OREAL PARİS X FİBER REKLAMI
186593 BIR KADIN ANLATISI: RAW (2016) FILMI
390058 DIJITALLEŞEN DÜNYADA KADININ GÜÇLENDIRILMESI
379771 VALUE-ADDED WHEN WOMEN ARE IN KEY LEADERSHIP POSITIONS GLOBALLY
379081 KADIN ANLATISININ FEMINIST FILM TEORISI AÇISINDAN İNCELENMESI: ÇATISIZ KURALSIZ (1985) FILMI
391723 BİR SANATÇI İNCELEMESİ: MİHRİ MÜŞVİK VE PORTRELERİ / AN ARTIST REVIEW: MİHRİ MÜŞVİK VE HER PORTRAITS
148119 RIGHT TO THE POST-SECULAR CITY: AN ETHNOGRAPHIC STUDY ON THE TURKISH WOMEN'S EXPERIENCES IN USING AND CONSTRUCTING THE PUBLIC SPACE IN BERLIN
686499 KUZEY KIBRIS’TA TOPLUMSAL CINSIYET VE KADIN ARAŞTIRMALARI: BIR DERLEME ÇALIŞMASI
154935 ALTIN ORANIN UYGULANDIĞI KADIN SILUETLERININ INSANLIK TARIHI ACISINDAN INCELENMESI
908368 MODERN İPEK YOLU PROJESİ BAĞLAMINDA MODERN İPEK YOLU KADINLARI BİRLİĞİNİ OLUŞTURMA
122373 KADINLARIN KARIYER GELECEĞINDE KADIN BENLIĞI MERKEZILIĞININ, KADININ ÇALIŞMASINA İLIŞKIN TUTUMLARININ VE ANNELERININ ROLÜ
694257 INTERNSHIP PROBLEMS ENCOUNTERED BY FEMALE SEAFARERS STUDYING AT MARITIME TRANSPORTATION AND MANAGEMENT ENGINEERING DEPARTMENT
130277 TURKISH WOMEN ILLUSTRATOR: NAZAN ERKMEN
559486 THE FACTS, FIGURES AND CONSIDERATIONS
639944 BILIŞIM VE TEKNOLOJI SEKTÖRÜNDE KADIN YÖNETICILER
562051 INVESTIGATION OF THE ROLE OF LIPID METABOLISM IN THE PATHOGENESIS OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS
391542 THE IMPORTANCE OF OXIDATIVE STRESS MARKERS IN THE PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA
107877 THE ROLES OF MATERNAL CIRCULATING SELENIUM AND SELENOPROTEINS IN THE PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA
227951 THE EFFECTS OF CIRCULATING TRACE ELEMENTS STATUS AND RATIOS IN THE PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA
667802 IRAN'S SCIENTIFIC PRODUCTIONS IN THE MEDICAL FIELD WITH FOCUS ON WOMEN IN WEB OF SCIENCE DATABASE, DURING 2012-2017
567639 KADINA ŞİDDET OLGUSUNU ANLAMADA BÜTÜNCÜL BİR DEĞERLENDİRME: ŞİDDETİN DOĞASI VE ŞİDDET KARŞISINDA KADIN HAKLARI
961353 INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND INFLATION IN SELECTED MUSLIM COUNTRIES IN FEMALE LABOR MARKET
799296 THE EFFECT ON FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION RATE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA GROWTH: PANEL DATA APPLICATIONS FOR THE BALTIC COUNTRIES
733510 AN OVERVIEW OF STRATEGIES FOR A SUCCESSFUL DIVERSITY MANAGEMENT IN MARITIME
654432 THE PROFILE RESEARCH OF UNIVERSITY WOMEN RESEARCH CENTERS IN TURKEY
594746 ÇOCUKLARDA İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİNDE AİLENİN ROLÜ
226516 THE INFLUENCE OF WOMEN IN CONSULTATIVE COUNCIL ON POLICY MAKING
128302 DEFINING, CONCEPTUALIZING AND MEASURING GENDER VIOLENCE ACROSS THE WORLD
427258 MULTILEVEL LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE USAGE OF CREDIT CARDS
399468 WOMEN OBSTACLES IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
186290 AN ENHANCING EFFICACY OF A HERBAL OIL COMBINATION ON MOTILITY OF SPERMS TO USE IN INTRAUTERIN INSEMINATION FOR INFERTILITY TREATMENT: AN IN VITRO STUDY
944365 AN EXAMINATION ON SUCCESSFUL WOMAN NARRATIVE: THE SECRET VIEW OF MALE-DOMINANT DISCOURSE IN MOVIES
673101 AN ANALYSIS OF THE STUDIES CONDUCTED ON GROUNDS FOR DIVORCE IN TURKEY DURING 2000-2018: A SYSTEMATIC REVIEW
874310 ŞİDDETİN CİNSİYETİ OLUR MU: ŞİDDET TEORİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
356683 İNFERTİLİTE TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN OLAN İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON ÖNCESİ SEMENE UYGULANACAK PENTOKSİFİLİN MADDESİ SPERM PARAMETRELERİNİ DÜZELTİR Mİ?
453095 HALKLA İLIŞKILER AJANSLARINDA FAALIYET GÖSTEREN KADIN UYGULAYICILARIN CINSIYETE DAYALI MESLEKI AYRIMCILIK ALGILAMALARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
983207 JINEKOLOJIK MUAYENE KADINLARIN KORKULU RÜYASI MI? GYNECOLOGICAL EXAMINATION IS WOMEN'S FEARFUL DREAM?
402207 WOMEN AND EDUCATION IN SAUDI ARABIA: CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS
965013 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
834317 ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ KIZ ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
765712 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KADIN YOKSULLUĞU
317301 GENDER PERSPECTIVE OF CHILD EDUCATION CENTER PERSONNEL: CASE STUDY OF ERCIYES UNIVERSITY IN KAYSERI, TURKEY
460999 CODIGO MATER: EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA