Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
636940 EDUCATION AS A CATALYST FOR CHANGE IN BEHAVIOUR AMONG CONTEMPORARY WOMEN YOUTH IN RUWANGODIYAVILLAGE, FASKARI LOCAL GOVERNMENT AREA, KATSINA STATE, NIGERIA
524447 GETTING HIGH-HEELED-SHOES TO SCHOOL BOARDS: BY CHOICE OR BY CHANCE?
568279 GENDER EFFECTS ON TEAM PROJECTS AT GULF COUNTRIES
541894 GENDER INEQUALITY IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) USAGE IN NIGERIA: ISSUES, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
909081 PROBLEMS OF FEMALES’ PROGRESSION IN HIGHER EDUCATION: PERCEPTIONS OF FEMALE UNIVERSITY STUDENTS
836769 VIOLENCE AGAİNST WOMEN IN WOMEN’S PERCEPTION– AN EXAMINE ON WOMEN’S SHELTERS IN TURKEY-
978295 CONTEMPORARY WOMEN CRONISTAS OF BRAZIL: 2010-2015
529476 (WHITE) FEMINISM AND MUSLIM WOMEN: EXPOSING THE FEMINIST DIVIDE
884445 CONTEMPORARY WOMEN CRONISTAS OF BRAZIL: 2010-2015
782587 DISORDERS OF PELVIC FLOOR IN POSTMENOPAUSAL/ELDERLY WOMEN- DISCUSSION WITH REAL-LIFE PATIENTS' HISTORIES
615938 THE IMPACT OF TECHNOLOGY (SOCIAL MEDIA) ON THE PRODUCTIVITY OF WOMEN’S SOCIETIES IN THE KINGDOM OF BAHRAIN
146965 FORECASTING HAPPINESS LEVEL OF WOMEN: THE CASE OF TURKEY
611445 DIPLOMACY OF WOMEN: THE ROLE OF FEMALE DIASPORA IN MOLUCCAN CONFLICT RESOLUTION
901520 UNDERSTANDING THE NEEDS OF REFUGEE WOMEN IN CANADIAN HEALTHCARE SYSTEM
540964 THE RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE TIME SPENDING AND HEALTHY RECREATION ON ACADEMIC PERFORMANCE OF HIGH SCHOOL GIRL (EMPHASIZING ON SPORTS ACTIVITIES)
939002 A CASE STUDY ON GLASS CEILING SYNDROME OF WOMEN WORKERS IN THE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR
189966 NEEDS OF WOMEN REFUGED TO TURKEY FROM SYRIA: IMPORTANT INFERENCES FROM SOCIAL WORK PERSPECTIVE
418475 KIZ ÖĞRENCİLERİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA KONUSUNDAKİ BİLGİ TUTUMLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ
166339 KADINLARIN KARİYER YÖNETİMİNDE HASSAS TABAN TEORİSİ: BİR ARAŞTIRMA
702128 PREDICTORS OF ADOLESCENT PREGNANCY IN ETHIOPIA: A MULTILEVEL ANALYSIS
422124 SPORTS PARTICIPATION AND QUALITY OF LIFE IN WOMEN OF ISFAHAN
707167 TOPLUMSAL CINSIYET AÇISINDAN ENSEST VAKALARDA ANNENIN ROLÜ
598873 THE HEALING PROCESS IN MARGE PIERCY’S NOVEL WOMAN ON THE EDGE OF TIME
371040 EXAMINATION OF POSTPARTUM BREASTFEEDING AND COMFORT CONDITIONS
104869 VIRGINIA WOOLF’S PERCEPTION OF GENDER HIERARCHIES AND THE “FEMALE SPACE”
694517 ANALYSING STUDENTS' PERCEPTIONS ON LEADERSHIP IN SOCIAL SERVICES THROUGH GENDER LENSES
247498 THE CAUSES OF CRIME FOR WOMEN IMPRISONED FOR MANSLAUGHTER AND AN EXAMINATION OF IMPRISONMENT PROCESS
952302 TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDE KADINLARIN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ KUŞAKLARARASI BOYUTU
176803 TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETİNİN ULUSLARARASILAŞMASI: İMKÂNLAR VE SINIRLILIKLAR
378786 TRAUMATIC GROWTH AND RESİLİENCE STATUS OF FEMALE VICTIMS OF VIOLENCE INPATIENTS IN A DISTRICT PSYCHIATRIC HOSPITAL
734730 FARKLI DEMOGRAFİK PROFİLLERDEKİ KADINLARIN YATIRIM KARARLARINA İLİŞKİN FİNANSAL RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ
442849 BIR ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN OLARAK ÜNLÜ ŞAIR SAPPHO
701347 TÜRKİYE’DE CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME
583846 K.K.T.C’ DEKİ 40 YAŞ ÜZERİ BAYANLARIN OSTEOPOROZ HAKKINDAKİ BİLİNÇ DURUMLARININ İNCELENMESİ
472274 HELLENİSTİK DÖNEMDE KADININ TOPLUMDAKİ ROLÜ VE EĞİTİMİ
407058 THE MATRIACHAL PARADIGM FOR A NON-VIOLENTE SOCIETY: AN ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC APPROACHES BUCKING THE CONTEMPORARY ESCALATION OF ABUSES AND IMPOSITIONS.
354751 ONE OF THE PİONEER ARTİSTS OF TURKİSH PRİNTİNG ARTS
308603 TURKISH WOMEN İLLUSTRATOR: NAZAN ERKMEN
305436 MASSIVE AND ATYPICAL THROMBUS LOCATED IN 3 CHAMBERS IN A WOMAN
107270 THOUGHTS AND ATTITUDES ABOUT VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE NAME OF HONOR IN UNIVERSITY STUDENTS AND AFFECTING FACTORS
607776 THE STORIES OF WOMEN IN CINEMA: MOVIES OF PELİN ESMER AND HER FEMALE CHARACTERS
669721 BODY POLITICS OF WOMEN IN SPORT: UNDERSTANDING THE 'DEVIANT BODIES' OF ATHLETIC WOMEN
814691 WOMEN CHARACTERS IN TURKISH TELEVISION SERIES FROM WOMEN’S WINDOW: AN EXAMPLE OF “ISTANBULLU GELİN”
284669 THE LADY WHO REGULATES THE TRAFFIC: MARGARET VIVIENNE CALVERT
273244 ANALYSIS OF GENDER AND ECONOMIC VARIABLES OF TELEVISION PROGRAM CONTENT CRITICISM
594939 KKTC’DE YAŞANAN KADIN CİNAYETLERİNİN MEDYAYA YANSIMASI: ANA AKIM VE ALTERNATİF MEDYA KARŞILAŞTIRMASI
182966 KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE KADININ SUÇLANMASI VE MEDYA ETKİSİ
634610 TÜKETİM KÜLTÜRÜ İDEOLOJİSİ BAĞLAMINDA MEDYADA KADIN TEMSİLLERİ: OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER VE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR OKUMA
624671 ERGENLER İÇIN ROMANTIK İLIŞKILERDE ÇATIŞMA ENVANTERI’NIN GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
873000 WOMEN ENTREPRENEURSHIP AND COMMUNICATION: PRESENTATION OF WOMEN’S ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF TURKEY (KAGIDER) IN THE PRINTED MEDIA
336777 TEK PARTI DÖNEMI ULUS-INŞA SÜRECINDE KADIN
892738 A COMPARISON OF SEPARATION ANXIETY AND RELATED SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS IN MARRIED AND SINGLE WOMEN
714615 KADINLIĞI HAYKIRAN ŞAIR: ANNA SWIR
167683 TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARININ KADIN YOKSULLUĞUNA ETKİSİ
743348 KADIN YOKSULLUĞUNUN AZALTILMASINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER VE TÜRKİYE İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ
824415 1990 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DIŞ GÖÇ FİLMLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYETİN SÖYLEMSEL İNŞASI
691278 HELENISTIK DÖNEMDEN BIR KADIN RESSAM: KYZIKOSLU LAIA
763242 ANNE OLMAK! BIR HKMP'LI MULTIPAR GEBE VAKASI
247071 KİMLİK ARAYIŞINDAN BİREYSELLEŞMEYE: CİHAN AKTAŞ’IN SENİ DİNLEYEN BİRİ ROMANINDA ÇİFTSESLİ SÖYLEM
551570 WOMEN PATRONS OF ARCHITECTURE
849511 YEREL BASININDA KADINA YÖNELIK ŞIDDETIN ELE ALINIŞINA YÖNELIK BIR ÇALIŞMA
634797 KADIN ÇALIŞANLARIN İŞ AİLE ÇATIŞMA DÜZEYİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA/RESEARCH ON WORK FAMILY CONFLICT LEVEL OF FEMALE EMPLOYEES
617367 ÇEVRECI TUTUM VE ÇEVRESEL RISK ALGISINDA KADIN ERKEK FARKLARI
178973 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ TOPLUMSAL CINSIYETE BAKIŞ AÇILARI/GENDER PERSPECTIVES OF UNDERGRADUATE STUDENTS