Akademik TeşvikTebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri ifade eder.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Aynca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu karannın olması gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Aynca değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekir.

  Bildirili Toplam
Katılımcı
Sayısı
Bildirili Türk
Katılımcı Sayısı
Bildirili Türk
Katılımcı
Yüzdesi
Bildirili KKTC
Katılımcı Sayısı
Bildirili KKTC
Katılımcı
Yüzdesi
Bildirili Yabancı
Katılımcı
Sayısı
Bildirili Yabancı
Katılımcı
Yüzdesi
Taset Konferansları 2020
(INTE-ITEC-ISTEC-IETC-IWSC)
176 42 41% 15 8% 90 51%